Suriyeli Hekimlerden Koronavirüs Mücadelesi İçin Gönüllü Başvuru

Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut, 400 Suriyeli hekimin Koronavirüs mücadelesine katkı sunmak için başvurduğunu belirtti. Suriyeli ve Mısırlı hekimlerin Koronavirüs mücadelesi için gönüllülük başvurularını değerlendiren Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (IMRA) Kurucu Üyesi Prof. Dr Yusuf Adıgüzel, "ABD dünyanın her yerinden gelecek tüm sağlık personeli için vize kolaylığı sağlarken, Türkiye’nin kalifiye göçmenlere karşı artık daha ciddi ve akılcı bir politika geliştirmesi gerekiyor" dedi.

Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut,  Suriyeli sağlıkçıların Koronavirüs mücadelesine katılmak için gönüllü olduklarını belirterek, “Koronavirüs mücadelesinde sonuna kadar Türkiye’nin yanındayız. Platform olarak Koronavirüs mücadelesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen doktorlar için bir başvuru formu oluşturduk, sadece İstanbul’dan 400 doktor başvuru yaptı” dedi. Henüz yetkili makamlardan cevap alamadıklarını belirten Davut, Suriyeli hekimlerin ancak göçmen sağlığı merkezlerinde çalışabildiklerini, denklik konusundaki prosedürlerin mesleklerini yapmalarına engel olduğunu dile getiriyor.

Mısırlı Doktorlar Derneği Genel Sekreteri Abdullah el-Kerbuni de geçtiğimiz ay Mısırlı hekimler olarak Koronavirüs mücadelesine destek vermek için başvuruda bulunduklarını dile getiriyor.  Hekimlerin denklik konusunda yaşadıkları sıkıntıları da değerlendiren Kerbuni, ortalama sürenin üç yılı bulduğunu ve prosedürlerin karmaşıklığı sebebiyle yüzlerce doktorun başka ülkelere gittiklerini ifade ediyor. Kerbuni, bu konuda dernek olarak çözüm geliştirmek için ilgili makamlarla iletişime geçtiklerini ancak sonuç alamadıklarını da vurguluyor.

“Mesleklerini Yapamayan Kalifiye İnsanlar İçin Artık Adım Atılmalı”

Yusuf AdıgüzelİMRA Derneği kurucularından Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Adıgüzel, Suriye, Irak, Mısır, Filistin, Libya gibi ülkelerden  farklı statülerde Türkiye’de ikamet eden eden yarısı tıp doktoru ve diş hekimi olmak üzere 5 binin üzerinde sağlık personeli olduğunu belirterek, “Mesleklerini yapamayan bu kalifiye insanlar için artık adım atılmalı.” Dedi. Koronavirüs mücadelesinde farklı ülkelerde sağlık personeli için vize kolaylığı sağlandığını hatırlatan Adıgüzel, “Türkiye’nin kalifiye göçmenlere karşı artık daha ciddi ve akılcı bir politika geliştirmesi gerekiyor. Denklik, meslek odaları, vatandaşlık gibi konularda biraz daha esnek adımlara ihtiyaç var. Türkiye’de ikamet sahibi yüzlerce uzman doktor ve profesör var. Türkiye dünyaya bu kadar açık ve cazip bir ülke iken, YÖK’ten başlayarak, Göç İdaresi ve bakanlıkların ortak çalışmasıyla bu kaliteli insanların sektöre, akademiye ve Türkiye’ye kazandırılması gerekiyor.” Diye konuştu.

“Göçmenlerin İstihdama Erişimi Çok Zor”

Denklik konusu başta olmak üzere istihdam konusunda göçmen ve mülteci haklarını savunan örgütlerin/ STK’ların daha fazla eğilmesi gerektiğinin altını çizen Adıgüzel, “Artık sadece gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların değil, gerçekten bu insanların haklarının konuşulması gerekiyor. Türkiye’de kalifiye göçmenlerin istihdama erişimi çok zor. Binlerce yüksek eğitimli Suriyeli, ya kendi imkanlarıyla ya da Avrupa menşeli STK görünümlü örgütlerce, Türkiye’de imkan verilmediği için, ülkeden ayrıldı. Neredeyse on yıl oldu. Hala birkaç dil bilen hukukçular, mühendisler, doktorlar kendi alanlarında çalışamıyorlar” dedi.