UNDP’den Trabzon’da Yerel Yönetişim Çalıştayı…

12 Kasım 2019
Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı kamu güvenliği için yerel yönetim aktörleri, kolluk kuvvetleri, STK’lar ve akademisyenler Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından Trabzon'da düzenlenen çalıştayda bir araya geliyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi III. Aşaması” kapsamında 12-13 Kasım 2019 tarihleri Trabzon’da “Yerel Yönetişim Yapıları Çalıştayı” yapılacak.

Çalıştaya bölgeden kaymakamlar, emniyet ve jandarma gibi kolluk kuvvetleri temsilcileri, muhtarlar, ilgili yerel STK’lar ve akademisyenler katılacak.

İç Güvenlik Kuvvetlerinin Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Pojesi’nin önceki aşamalarında Trabzon’da “Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu” kurulmuş ve 2013-2015 yılları arasında faaliyet göstermişti. Kurulun amacı, yerel güvenlik sorunlarına karşı kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa aksiyon planları geliştirmek ve uygulamak. Projenin III. Aşamasında Trabzon’daki  Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu tarafından yürütülecek çalışmaların ilki olan iki günlük bu çalıştayda sivil gözetimin geliştirilmesi bağlamında dört önemli amaç hedefleniyor.

Bu amaçlar; Projenin III. Aşamasında kurulacak olan yeni pilot “Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları” hakkında bilgilendirme yapmak ve Projenin önceki aşamalarında Vakfıkebir’de yapılan çalışmalar konusunda gerçekleştirilen anket çalışmasının bulgularını sunmak. Ayrıca, Trabzon’da suç önleme konusunda çeşitli birimler tarafından hali hazırda yürütülen çalışmaları paylaşmak ve son olarak ildeki yerel güvenlik sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve İl Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nda yer alabilecek üyelere karar vermek.

Çalıştayın ikinci günü yapılacak çalışma gruplarında yerel güvenlik sorunlarına önleyici çözüm önerileri geliştirilecek ve tüm bunlar Trabzon için hazırlanacak Yerel Önleme ve Güvenlik Planına girdi oluşturacak. Ayrıca Trabzon’da kurulacak Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun üyeleri konusunda öneriler geliştirilecek.