YADA Vakfı’ndan Sivil Diyalog Atölyesi

YADA Vakfı, sivil toplumun kamu ve özel sektörle olan diyaloğunu güçlendirme amacıyla yürüttüğü Sivil Diyaloğun Güçlenmesi Projesi kapsamında, STK’ların kendi aralarında ve diğer paydaşlarla arasındaki diyaloğa, ilişki biçimlerine dair yapacağı haritalama çalışması için Sivil Diyalog Atölyesi düzenledi.

YADA Vakfı’nın Sivil Diyaloğun Güçlenmesi Projesi kapsamında düzenlediği Sivil Diyalog Atölyesi’nde; farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler; sivil toplum çalışmaları, diyalog ve  birlikte üretme konularında görüş alışverişinde bulundular. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, akademi ve kamudan katılımcıların da yer aldığı toplantının açılışında, YADA Vakfı’ndan Pınar Gürer projeyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantının tanışma bölümünde katılımcılar kendilerini ve kurumlarını, ‘etkili, etkisiz’ hissettikleri anlarla birlikte tanıttılar. Tanışmanın ardından YADA Vakfı kurucularından araştırmacı Ulaş Tol’un moderatörlüğünde; sivil toplumun çalışmaları, bu çalışmalardaki güçlü ve eksik yönler katılımcılar tarafından değerlendirildi. Atölyenin öğleden sonraki bölümünde ise üç gruba ayrılan katılımcılar, sivil toplumdaki diyalog ve birlikte üretme biçimleriyle ilgili geniş değerlendirmelerde bulundular. Bu bölümün sonunda grupların diyalogla ilgili ortaklaştığı değerlendirmelerden bazıları şunlar oldu:

Dili kullanma biçimi kurgusu, siyasi kültür, dönemin iklimi diyaloğu olumlu ya da olumsuz etkiliyor.

İletişimsizlik farklı seslerin bir araya gelememesi,  pozisyonların ve farklılıkların tektipleşmesi diyaloğu azaltıyor.

Diyalog modellerinin araçlarının, bilgisinin, zeminlerinin, rol modellerinin eksikliği diyaloğu azaltıyor.

Kamu STK’lara sorun yaratan yapılar olarak bakıyor.

Fonlar kurumların hem bir araya gelmesini birbirini tanımasını sağlıyor hem de rekabet yaratarak diyalog imkanını azaltıyor.

Toplumsal kutuplaşma STK’ların gruplaşmasına ön yargılara sebep oluyor. Önyargılar ilişki kurmamaya, sadece benzerlerle tanışıklığa ve diyalogsuzluğa sebep oluyor.