Kadın Muhtar Sayısı Bin 65’e Yükseldi

Türkiye’de yerel seçim öncesinde 674 olan kadın muhtar sayısı 31 Mart’ta bin 65’e yükseldi.

Ulusal ve yerel seçimlerde kadın adayları desteklemek amacıyla kurulan KADER’in 31 Mart seçimleri için “Eşitlik Mahallede Başlar” sloganıyla kadın muhtar adayları için özel eğitim programları ve farkındalık kampanyası düzenledi.  KADER’in ilkini Antalya’da düzenlenen muhtar adayları eğitim kampına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 100 kadın katıldı. Bu eğitim daha sonra Mersin, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın, Denizli, Adana ve Muğla’da da tekrarlandı. Yerel yönetimlerin farklı kademelerine aday olanların da katılabildiği eğitim programı, yerel yönetim mevzuatı ve işleyişi, etkili ve güvenilir kampanya teknikleri, yerel siyaset ve örgütlenme, kişisel gelişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulardan oluştu. Altınbaş Üniversitesi TOKAMER (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) işbirliğiyle ve Gedik Üniversitesi “Şirin Tekeli Yerel Yönetim Okulu” aracılığıyla İstanbul’da da kadın adaylara sertifikalı eğitimler verildi. KADER bu eğitimlerin yanı sıra Mart ayında çeşitli illerde billboardlar ve kadın muhtarlar animasyon filmiyle kampanyasını sürdürdü.

“KA.DER’in Kampanyası Muhtar Sayısının Artmasında Etkili Oldu”

KADER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu, KA.DER olarak bize özgün ve 1829 yılından itibaren bir yönetim modeli olarak var olan muhtarlık kurumunu, kadınların yönetimlere katılmaları açısından çok önemli bulduklarını dile getirdi. Kadınlar 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan köy kanunu değişikliği ile, muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını kazandığını, Aydın Güre İlçesinin Demirci Dereköyü’nde 2 Kasım 1933’te yapılan seçimlerde Gül Esin Aydın Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın muhtarı olduğunu hatırlatan Karaoğlu, “Ancak o günden bu yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az sayıda temsil edildi. Örneğin 2014’deki yerel seçimler sonucunda, Türkiye çapındaki 50.292 muhtarın sadece 674’ü kadındı. Biz de bu seçimlerde yerel yönetimlerin beşiği olan mahalle ve köy birimlerini oluşturan muhtar ve ihtiyar meclislerinde kadın temsilinin arttırılmasına katkı sunmak, yerelde kadın sorunlarının görünürlüğünü arttırmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirdik ve “Eşitlik Mahallede Başlar” dedik. Yerel yönetimlerle ilgili kampanya sürecimizi bu yaklaşım doğrultusunda planladık. Kadın muhtar sayısındaki % 72’ye yaklaşan artış bu yaklaşımımızın doğru olduğunu kanıtladı. Bu oranın gerçekleşmesinde KA.DER’in seçim öncesi dönemde Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmaların önemli bir etkisi olmuştur. Bundan sonra yapılacak yerel yönetim seçimlerinde bu artışın katlanarak sürmesini umuyoruz.” şeklinde değerlendirdi.