Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu Web Sitesi Faaliyete Geçti

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu (TOCH), yargılama süreçlerindeki cinsiyetçi dil ve ayrımcılığı açığa çıkarmak ve bu konuda farkındalık yaratarak cinsiyetçi dil ve ayrımcılık konusunda yaşanacak dönüşüme katkı sağlamak amacıyla web sitesini faaliyete açtı. TOCH yargılama faaliyeti sırasında hukukçuların karşılaştığı cinsiyetçi dil ve tutumlardan olumsuz ve olumlu olanların kendilerine iletilmesi çağrısında bulunuyor.

Kadın ve LGBTİ+ kurumlarının bir araya gelmesiyle oluşan Kadın Koalisyonunun bileşenlerinden biri olan Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu’nun hayata geçirdiği web sitesi, Adana Barosu Yönetim Kurulu ve Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu’ndan alınan destek ile kadına yönelik şiddet dosyalarını incelemeye çalışıyor.

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu’nun temel hedefi, adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında tanık olunan, zaman zaman da iddianamelere, duruşma tutanaklarına, adli tıp raporlarına ve mahkeme kararlarına yansıyan ayrımcı dil ve tutumları tespit etmek.

Son beş yıl içerisinde Adana’da işlenen kadın cinayeti, cinsel saldırı dosyalarını hukukçuların dayanışmasıyla inceleyen Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu, karşılaştığı cinsiyetçi dil ve tutumları, kadınlara yönelik ayrımcılığın yargı süreçlerinde nasıl yaşandığını görebilmek, tartışabilmek ve bir değişime katkı sunabilmek adına Anayasal bir ilke olan hukukta aleniyet ilkesi gereği paylaşıyor.

Bu amaçla, TOACH, Yargılama faaliyeti sırasında meslektaşlarımızın karşılaştığı cinsiyetçi dil ve tutumlardan olumsuz ve olumlu olanların kendileriyle paylaşılması halinde çalışmanın daha da güçleneceğini ve dönüşüme katkının artacağını düşünüyor.

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu Hakkında 

Web sitesinde:

  • Adana ilinde CMK görevlendirmeleri üzerinden ulaşılabilen kadın cinayeti dosyalarında yargılamanın nasıl yürütüldüğünün izlemesini yapmak, yargılamaların sonuçları hakkında fikir ve istatistiki veriler oluşturabilmek için düzenlenen rapor,
  • Feminist mücadelenin tarihsel birikimlerinden ve pratiklerinden süzülerek oluşan perspektif yazılar,
  • Web sitesinin ‘hukuk politik’ kısmında, avukatlık pratiğine ve etiğine dair çalışmaları, hukuksal çalışma pratiklerini ve hukuksal tartışmaları,
  • Dijital bir platform olarak, avukat, akademisyen ve aktivistlerin yazılarıyla destek olduğu web sitesinde diğer çeşitli içerikler yer alacak.

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Çalışmaları Grubu’nun çalışmalarına ve web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.