Kadın Muhtarlar Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Etkin Rol Almak İstiyor

İzmir’de yapılan Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarların Rolü Çalıştayı’nda kadın muhtarlar, kadınlara yönelik şiddet ve ülkede yaşanan sorunlar için daha etkin rol oynamak isteğini dile getirdi. Çalıştayın sonuç bildirgesinde kadın muhtarlar, yasal sorumluluklarına ve toplumsal sorun alanlarına ilişkin eğitimlerin başlatılması; kadın muhtarların merkezinde yer aldığı toplumsal destek mekanizması ve ağının kurulması talebiyle ilgili kurumları dayanışmaya davet etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 23 Kasım 2021 tarihinde Ege Kadın Buluşması Platformu, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Muhtar İşleri Daire Başkanlığı  iş birliği ile “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarların Rolü Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya İzmir’de bulunan 123 kadın muhtardan 54’ü katıldı ve bugüne kadar İzmir’de yapılan en kapsayıcı kadın muhtar toplantısı gerçekleştirildi.

19 Kasım Muhtarlar Günü’nde Ege Kadın Buluşması Platformu temsilde eşitliği sağlamak, köy ve mahalleler daha kapsayıcı hale getirmek için kadınların muhtar olarak seçilmelerini destekleyecek Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi’nin kurulduğunu duyurmuştu.

Bu akademinin içeriğini kadın muhtarların ve adayların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek için katılımcılar çalıştay başlamadan önce kendilerine sunulan anketi doldurarak mahallelerinde yaşadıkları sıkıntıların, adaylık sürecinde karşılaştıkları zorlukların, görev yaparken zamanlarının büyük bölümünü alan hizmetlerin neler olduğuna dair bilgiler verdiler.

Kadın Muhtarlar Eğitim Talep Ediyor

Katılımcılardan aynı zamanda ankette liste halinde verilmiş eğitim konularından, ilerleyen dönemde almak istedikleri eğitim başlıklarını öncelik sırasına göre işaretlemeleri istendi. Anket sonuçlarına göre muhtarların neredeyse %60’ı “Kamu Kurumları – Muhtarlık İlişkileri” konusunda bilgilendirme etkinliklerinin yapılmasını, diğer yarısı da “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları” ve “Kadın ve Ekonomi” üzerine eğitimlere katılmak istediklerini belirttiler.

Muhtarların çalıştayda açık bir şekilde belirttiği diğer bir konu da kendi görev tanımları ve sorumlulukları ile ilgili daha fazla bilgi ve mahallelerinde şiddete karşı mücadelede yasaları daha detaylı öğrenmek istedikleri yönündeydi. Anketlerin tümünde, kadın oldukları için adaylık sürecinde ve görevlerini yaparken cinsiyetçi şiddete maruz kaldıkları da belirtildi.

Çalıştayda, yaşadıkları şiddeti daha ayrıntılı bir şekilde detaylandırmaları istenildiğinde ise verilen örneklerin bazıları:  “ofislerinin basılması, seçim döneminde “kadından muhtar mı olurmuş” diye sözlü şiddete uğramaları, haklarında asılsız dedikoduların çıkarılması, bazı kamu görevlilerinin kendilerine erkek meslektaşlarına gösterdikleri saygıyı göstermemeleri, vatandaşların bir kısmının “sana kadın olarak oy verdim, bu yüzden benim işimi görmek zorundasın” diye baskı kurmaları ve zaman zaman tehdit etmeleri”, bu şiddeti sadece erkek vatandaşlardan değil kendi hemcinslerinden de gördükleri yönündeydi.

Mahallelerinde şiddet mağduru kadınlara destek olduklarında, bu kadınların ailelerinden de fiziksel şiddet görebildiklerini ifade ettiler, hatta aralarında kamu görevini yaparken bıçaklanan veya silahla tehdit edilen kadın muhtarlar bulunuyor.

Kadın muhtarlar kadınlara yönelik şiddet ile mücadele ederken yasal sorumlulukları ve görev tanımları ile ilgili eksiksiz bilgilendirilmek istiyor; görevlerini yaparken de güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyorlar.

Kadın Muhtarların İhtiyaçları ve Önerileri

Çalıştayda ortaya çıkan ihtiyaç ve öneriler şunlardı;

  • Mevcut kadın muhtarlara yönelik görev tanımları, “Kamu Kurumları – Muhtarlık İlişkileri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri,
  • “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları” şiddet ve şiddet türleri, 6284 sayılı yasa, uluslararası sözleşmeler ve ilgili yasalar, KADES uygulamasının tanıtılması, muhtar olarak şiddet konusunda yasal sorumlulukları konusunda eğitimler,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri,
  • Girişimcilik ve mor ekonomi, kadın dostu ve kapsayıcı kentsel hizmetler, kişisel gelişim/stresle baş etme, kadın sağlığı, iletişim teknikleri, dijital okur-yazarlık, sivil toplum kuruluşları ilk yardım ve afet yönetimi, veri toplama ve raporlama, bilgisayar okur-yazarlığı eğitimlerinin verilmesi,
  • Muhtarların can güvenliği açısından mahallelerine ve muhtarlık ofislerine Mobese kamera takılması için ilgili kurumlar  ile iletişime geçilmesi,
  • Mevcut muhtarlar ve muhtar adayı kadınların etkili bir seçim süreci geçirebilmeleri için; etkili iletişim, savunuculuk, politika geliştirme ve kampanya geliştirme/ yürütme konularında atölye çalışmaları uygulaması ve bunların yaygınlaştırılması çalışmalarının planlanması,
  • Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler sırasında ve sonrasında, sosyal yardımları dağıtırken, oluşacak kargaşanın önlenmesi açısından mahallede muhtarlar ile yerel yönetimler ve mahalli idareler işbirliğinde Afet Acil Eylem planının oluşturulması, ve bu konuda eğitimlerin düzenlenmesi.

Sonuç olarak, kadın muhtarlar mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasında köprü görevi yapan seçilmiş yönetim zincirinin ilk halkası olarak kapasitelerini geliştirecek ve kendi can güvenliklerini sağlayacak uygulamalara ihtiyaç duyuyor.

Kadın Muhtarlar kadınlara yönelik şiddet ile mücadele ederken yasal sorumlulukları ve görev tanımları ile ilgili eksiksiz bilgilendirilmek istiyor; görevlerini yaparken de güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyorlar.