Sivil Toplum Takipte: Seçilen Adaylara Düşen Görevler Neler?

Yerel seçim çalışmaları, sivil toplum kuruluşları açısından oldukça verimli geçti. Bazı sivil toplum kuruluşları, belediye başkan adaylarının imzalaması için taahhütnameler oluştururken bazıları da adaylardan çalışma alanlarıyla ilgili çözüm bekleyen konularda taleplerde bulundu. Sivil Sayfalar olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçlarına göre seçilen adayların imzaladığı taahhütnameleri inceledik. 

31 Mart yerel seçimler öncesinde sivil toplum kuruluşlarının taleplerine olumlu karşılık veren yerel yöneticileri ve imzaladıkları taahütnameleri derledik…

Şeffaf Ve Denetlenebilir Yönetim…

Uluslararası Şeffaflık Derneği, toplumsal yapıyı oluşturan veya kamu gücünü kullanan tüm kişi ve kuruluşların açık, dürüst, yasal, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde davranmasını talep eden bir sivil toplum kuruluşu. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarından yönetimde şeffaf, hesap verilebilir ve etik davranmaları yönünde talepleri içeren Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi hazırladı. Taahhütnamede belediye başkanının mal varlığının açıklanması, işe alımda liyakatın esas alınması, açık ihale usulünün benimsenmesi ve bütçe hazırlanırken yerel dinamiklerle hareket edileceği ve yönetimde açıklık hususları öne çıkıyor.

Doğa Dostu Belediyecilik

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşu. TEMA, ülke topraklarını tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla 31 Mart yerel seçimlerinde adaylarının imzalaması ve imzaladığı takdirde uygulaması için Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi hazırladı. Taahhütnamede iklimi koruma ve iklime saygılı kentler inşa etmek, kentte yaşayanları stratejik planlama çalışmasına dahil etmek, kentteki su dağıtımında ortaya çıkan kayıp kaçak miktarını azaltmak gibi talepler öne çıkıyor.

TEMA Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesini imzalayan adaylardan seçilen isimler şöyle:

Kadın Dostu Kent

Kadın Adayları Destekleme Derneği, (KA.DER) kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunuyor. Seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışan KA.DER, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarından, kadınların eşit temsil edilmesi için Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi hazırladı.

Taahhütnamede, kadın erkek eşitlik komisyonunun kurulması, yerelde kadınların ihtiyaçlarının dikkate alınması, ihtiyaca göre sığınma evlerini açılması ve eşitlik eylem planlarının kadın sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanması talepleri öne çıkıyor.

Kadın Dostu Belediyecilik Taahhütnamesi’ni imzalayan 71 adaydan 21’i seçildi.

Kadın hakları alanında mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Meclisleri de, Öldürülmediğimiz Şehirler İstiyoruz başlığıyla belediye başkan adaylarından taleplerini dile getirmişti. Bunlar arasında, belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonlarının kurulması, kadınların şehir yönetiminde söz ve yetkilerinin olması, kadın sığınma evleri, şiddete uğrayan kadınlar için acil telefon hatları, kadınların çalışma hayatına  katılabilmesi için çocuk ve yaşlı bakımıyla ilgili önleyici çözümler getirilmesi, kadın istihdamının sağlanması, çocuk istismarının önlenmesi, erken yaşta evlililiklerin önlenmesi için birimlerin kurulması gibi talepler yer alıyor. 

Yerel Sürdürülebilirlik

Yerel-İz; sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve özel sektör kurumlarının yerel yönetimle olan ilişkisini sosyal politika ve sosyal fayda amacıyla geliştirmeyi hedefliyor. Yerel-İz, sürdürülebilir yerel politikaları hayata geçirmek için 31 Mart yerel seçiminde belediye başkan adayları tarafından imzalanması amacıyla Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü hazırladı. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolünü imzalayan 6 adaydan biri olan CHP İstanbul Küçükçekme Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi seçildi.

Otizmde Farkındalık

Türkiye Otizm Meclisi, her türlü etnik köken, siyasi görüş, bireysel veya kurumsal menfaat ilişkilerinden bağımsız olarak, otizmli ve otizm riskli bireylerin ve yakınlarının sahip olduğu tüm hukuki hakların savunuculuğunu yapıyor. Mecliste yer alan ve otizm konusunda çalışma yürüten 86 sivil toplum örgütü, 7 vakıf ve 5 federasyon yerel seçimler öncesinde başkan adaylarına seslenerek otizm dostu kentler için söz istedi. Meclisin taleplerinde geçici bakımevi, fiziksel aktivite içim spor salonları ve otizmli bireyler için iş imkanları öne çıktı.

LGBTİ+ Dostu Belediyecilik

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve Genç LGBTİ Derneği’nin ortak hazırladığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni, adaylardan kapsayıcı, eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışını benimseyerek somut adımlar için söz istedi. Protokol metninde ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi, yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirilmesi öne çıkıyor.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İstanbul Şişli Belediye başkanı Muammer Keskin, HDP Tunceli Mazgirt Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, TKP Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu protokolü imzalayan ve seçilen adaylardan.

Hayvanların Yaşam Hakkına Sahip Çıkan Kentler

Hayvan hakları savunucuları yerel seçimler döneminde en yoğun çalışan sivil toplum üyelerinden… Meclis’te taslak halinde olan Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanların lehine çıkması ve tuzak maddelerin geçmemesi için bir araya gelen Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu 350 dernek, federasyon, konfederasyon ve platformdan oluşuyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, delegasyon ismiyle diğer adaylar ise Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu ismiyle taahhütname imzaladılar.

Hayvanların yoğun şekilde kısırlaştırılmasının önlenmesi, hayvanları koruma kanunun uygulanması, bakımevi kurulması ve mama ihtiyaçlarının karşılanmasının ön plana çıktığı taahhütnameyi imzalayan adaylar şöyle: