KA.DER Finans Sorumlusu Arıyor

KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği), İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde görevlendirilmek üzere, doğrudan yöneticiye bağlı olarak çalışacak bir Finans Sorumlusu ekip arkadaşı arıyor. 

İş İlanı: Finans Sorumlusu

Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul/Mecidiyeköy

Çalışma Saatleri: 09:30 – 19:00

Görev ve Sorumluluklar:
 • Derneğin bütçe ve finansal süreçlerinin yönetimi ve denetimi için gerekli raporların, mali tabloların ve dokümanların hazırlanmasına destek verilmesi,
 • Yıllık tahmini bütçenin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında yönetici veya ilgili proje ekibine destek sağlanması,
 • Derneğin yürütmüş olduğu projelerin, final ve ara rapor dönemlerinde (finansal raporların hazırlanmasında) proje ekibi ile koordineli bir şekilde çalışmak ve proje bütçelerini ilgili ekiple takibini yapmak,
 • Derneğin gelir-gider akışını düzenli olarak takip etmek, harcama ve ödemelere ait belgelerin arşivini tutmak, muhasebe kayıtlarının (günlük muhasebe işlerinin takip edilmesi, tek düzen hesap planına uygun şekilde Micro muhasebe programına kayıtların yapılması) güncel ve düzenli olarak kaydını yapmak ve belgeleri eksiksiz bir şekilde dosyalamak,
 • Muhasebe ve finansal konularda, yönetici ve mali müşavirle düzenli iletişim halinde olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Ürün ve hizmet alımları, personel ödemeleri (maaş, avans, BES), vergi ödemeleri ve banka hesaplarının takip ederek ilgili koordinasyonu sağlamak,
 • Personel özlük işlerine ait belge ve süreçleri eksiksiz, düzenli bir şekilde takip etmek ve arşivini tutmak,
 • Olası denetim süreçlerinde mali müşavir, dernek avukatı ve yönetici ile koordinasyonu sağlamak ve süreci en iyi şekilde sonlandırmak,
 • Geliştirilen proje ve programların bütçelerini takip etmek; proje bütçesinden yapılan harcamaları proje ekibine düzenli aralıklarla raporlayarak finansal işleyişi ve proje takvimini güncel tutmak,
 Adaylarda Aranan Nitelikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İktisat, işletme, maliye, finans vb.)
 • Muhasebe/ ön muhasebe program ve uygulamalarına hâkim
 • En az 3 yıl sivil toplum ya da diğer sektörlerde bu alanda deneyimli
 • Ofis programlarına hâkim (Özellikle ileri derecede Excel ve benzer programları kullanma becerisine sahip)
 • Veri gizliliği ve güvenliği pratiklerine hâkim
 • Titiz, dikkatli, özenli ve disiplinli çalışma etiğine sahip
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın ve yoğun iş temposuna uyum sağlayan
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
Başvuru Süreci

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini (daha önce çalıştığı iki yöneticinin referans bilgilerini de içeren) ve niyet mektuplarını, “Finans Sorumlusu” konu başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine 24 Eylül 2023, saat 24:00’a kadar göndermeleri rica olunur. Son başvuru tarihinden önce yapılan başvurular, ara değerlendirmelere alınarak; sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.