Uluslararası Af Örgütü Yönetici Asistanı Arıyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İstanbul’da bulunan ofisinde tam zamanlı olarak görevlendirilmek üzere Yönetici Asistanı arıyor.

Pratik ve düzenli çalışabilme becerisi bu pozisyon için zaruridir.

Aranan Nitelikler:

  • Üniversite mezunu olmak
  • Yazılı ve sözlü iyi derecede İngilizce
  • Çok iyi derecede ofis programları, özellikle word, excel, powerpoint kullanma becerisi
  • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme, koordinasyon sağlama becerisi
  • Tercihen 1-2 yıl benzer bir pozisyonda çalışma deneyimi

Ayrıntılı görev tanımı ve temel becerilerini buradan inceleyebilirsiniz.

Adayların fotoğrafsız İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini ve Türkçe bir niyet mektubunu konu satırında Ref: YA1802 referans koduyla ik@amnesty.org.tr adresine göndermeleri gerekmekte.

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2018, saat 18:00’e kadardır.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzun ulaştığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir.  Görüşme için seçilen az sayıdaki adayla yapılacak olan mülakat İngilizce ve Türkçe yapılacak ve başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır. Sadece görüşmeye çağrılacak adaylar ile iletişime geçilecektir.

Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

Kuruluşta yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.