Türkiye’de Toplumun Yüzde 82’si Ülkede Temel Hakların İhlal Edildiğini Düşünüyor

Uluslararası Af Örgütü’nün İnsan Hakları Algısı Araştırması sonuçları açıklandı. Verilere göre Türkiye’de toplumun yüzde 82’1’i ülkede temel hakların ihlal edildiğini düşünüyor. İfade özgürlüğü bulunmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 52,4.

Türkiye genelinde 28 ilde 2 bin 651 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan “İnsan Hakları Algısı Araştırması”na göre, bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 58’i hak ve özgürlüklerin bazen, yüzde 42’si ise sık sık ihlal edildiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 37,5’i insan hakları alanında yaşanan sorunların ilk nedeni olarak “yasaların yetersiz olmasını” gösteriyor. Duyarsızlık ve adalet ile yargı alanındaki sorunlar gösterilen diğer nedenler arasında.

İnsan hakları denince akıllarına ne geldiği sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 65,2’si “yaşam hakkı,” yüzde 33,5’i “ifade özgürlüğü” yüzde 22,1’i de “adil yargılanma hakkı” olarak yanıtladı. “Sizce Türkiye’de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlar mı?” sorusuna ise yüzde 52,4 tarafından “Hayır” yanıtı verildi.

Katılımcıların yüzde 82,6’sı uzun süre sonuçlanmayan davaların insan hakkı ihlali olduğu görüşüne katılıyor.

Yüzde 75,3’lük kesimin insanların istedikleri konuda barışçıl protesto düzenleyebileceğini ifade ettiği, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı konusunda yüzde 71,8 “Kendisinden farklı düşünen insanların yaptığı barışçıl protestolarda polisin şiddet uygulamasına ve biber gazı kullanmasına karşı çıkacağını” dile getirdi.

Son bir yılda sivil toplumun bir kampanya ve faaliyetine katılmadığını söyleyenler yüzde 77,8’i oluştururken son bir yılda bir tane kampanyaya destek olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10,8 olarak belirlendi.

“Kadınlar da erkekler gibi çalışma hakkına sahiptir” cümlesi için fikirleri sorulan katılımcıların yüzde 43’ü ‘kesinlikle katılıyorum’ şeklinde yanıt verirken, yüzde 39,5’i ‘katılıyorum’ dedi. Bu ifadeye kesinlikle katılmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 4,4’te kaldı.

Son olarak Türkiye’de insan hakları konusunda geleceğe iyimser baktığını söyleyenler yüzde 45,2; kötümser bakanlar ise yüzde 41,7 olarak kayıtlara geçti.