“ Ideathon 4 City ” Kent İçin Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı

Türkiye'nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırmak vizyonu ile kurulan Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, Türkiye'de farklı eğitim seviyelerinde girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile çalışmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin yerelde yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Bu 17 Hedef, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Hedefler birbiriyle bağlantılıdır; bir hedefte başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır

“ Ideathon 4 City ”, 2030 Hedefleri olarak bilinen, Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin 17 temel başlığını kendisine hedef alan, bu alanda farkındalığı başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nde artırmayı hedefleyen sivil bir girişimdir.

“ Ideathon 4 City ” ana amaçlarını üç noktada yoğunlaştırmaktadır. Bunlar kısaca;

 • 17 tema çerçevesinde konu ile ilgili uzmanların katılımıyla Yuvarlak Masa toplantılarının bir çıktısı olarak tüm katılımcılarla hazırlanacak ‘Politika Belgeleri’nin oluşturulması ve kamuoyuna sunulması,
 • Atölye çalışmaları sırasında 18-30 yaş arası profesyonel adaylarının, belirlenen temalarda ki uzmanlarla buluşabilecekleri ve kariyer süreçlerinde mentorlük ilişkisi kurabilmeleri,
 • Atölye çalışmalarına katılan katılımcıların alanında uzman konuşmacılar ile diyalog kurabilmeleri kolaylaştırılarak yerelde bir ağ oluşturulmasını sağlamak,
 • Sosyal Girişimcilik modeli üzerinden sahada uygulanabilecek mini bütçeli projelendirmeler ile katılımcıların tecrübe edinebilecekleri bir platform yaratmak istemektedir.

Bu bağlamda; “ Ideathon 4 City ” tüm Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almış veyahut almakta olan tüm bireylere açıktır.

Katılım göstermek isteyen bireyler aşağıda yer formu doldurmaları gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra katılımcıların kendilerine dönüş yapılarak, yer ve toplantı bilgisi gönderilecektir.

Not: Katılım formunu dolduran kişilerin toplantılardan istedikleri herhangi birisine katılma olanağı bulunmaktadır. İsteyen kişiler, 17 haftalık süreci takip edebilirken, dileyenler 17 hafta içerisinden bazı toplantılara katılım gösterebilirler. Bununla beraber 17 hafta sonunda düzenlenecek olan geniş kapsamlı Forum programı aşamasında katılımı diğer bireylere göre fazla olan kişilere 50 kişilik rezervasyon sırasında öncelik tanınacaktır.

“ Ideathon 4 City “ Programının Kazanımları Neler Olacak?

 • Grup çalışması nasıl yapılır?
 • Global bakış açısı.
 • Problem çözebilme.
 • Öğrenmeyi öğrenme.
 • Sunum becerisi.
 • Zaman yönetimi.
 • Dünyaya teknoloji desteğiyle kolaylık sağlama.
 • Deneyim gücü kazanma.

Başvuru İçin: https://docs.google.com/forms/d/1AFAOSiAJ_lhdQjGP1YIv2g1xobrIUXLVd-zk9UzgYI4/edit