SKD Türkiye, İş Geliştirme ve Paydaş İlişkileri Müdürü Arıyor

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), doğrudan Genel Sekreter’e bağlı olarak çalışacak İş Geliştirme ve Paydaş İlişkileri Müdürü arıyor.
Temel Sorumluluk Alanları
 • Derneğin genel stratejisi ve finansal hedeflerine uygun üyelik /sponsorluk stratejisi ve programlarının geliştirilmesi
 • Derneğin tüm faaliyetleri için yeni finansal kaynakların bulunması ve geliştirilmesi
 • Potansiyel üyelerin araştırılması ve bağlantı kurulması
 • Dernekte bulunan tüm birimlerle yakın ilişkide olarak gerektiği yerlerde işbirliği yaparak mevcut çalışmaların geliştirilmesi
 • Derneğin Türkiye ve yurt dışı işbirlikleri için ilgili kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve yerel idarelerle ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Dernek üyelerinin dahil olduğu çalışma gruplarının yıl içindeki planlamasının yapılması, üyeler tarafından alınan kararlarla oluşturulan iş planlarının takip edilmesi ve gerekli raporlamaların yapılması
 • Derneğin stratejisi ve iş planı doğrultusunda yıllık iletişim planının ve kurumsal söylemlerinin hazırlanması, bütçesinin oluşturulması ve yönetilmesi
 • Derneğin stratejisi ve iş planı doğrultusunda ilgili paydaşların tespit edilmesi, paydaşlarla düzenli olarak iletişimin planlanması ve yürütülmesi
 • Tüm iletişim harcamalarının bütçe ile uyumlu, etkin, verimli ve azami fayda üretecek şekilde yapılması
 • Derneğin hedeflediği konumlamaya uygun olarak Başkan iletişimi dahil tüm kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerektiğinde 3. partilerden de hizmet alınarak yönetilmesi
 • Kurum kimliğine uygun logo kullanımı için standardizasyonun sağlanması, tüm mecra ve malzemelerde kullanımının denetlenmesi ve gerektiğin hizmet alınacak ajansların bulunması
 • Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi, farklı mecralarda derneğin faaliyetlerinin yer alması için bağlantı kurulması
 • Tüm mecralardan gelen haber, röportaj, konuşmacı taleplerinin değerlendirilmesi, uygun bulunması durumunda ilgili metin/içerik ve hazırlığın gerektiğinde 3. partilerden de destek alınarak ilgili birimlerle birlikte yapılması
 • Yıllık olarak üye memnuniyet anketi düzenlenmesi, anket sonuçlarının yıllık Dernek İş Planlarına girdi oluşturacak şekilde analiz edilerek raporlanması ve aksiyon planının takip edilmesi
 • Derneğin yıllık etkinliklerinin planlaması, etkinliklerin gerektiğinde 3. partilerden hizmet alınarak yönetilmesi
 • Derneğin web sitesi başta olmak üzere tüm dijital iletişim kanallarının yenilikçi bir anlayışla gerektiğinde 3. partilerden de destek alınarak yönetilmesi
 • Dernek tarafından düzenlenen eğitimlerin Projeler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tasarlanması ve yönetimi, dış iletişim çalışmalarının yapılması
 • Derneğin marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi
 • Derneğin ulusal / uluslararası etkinlik ve toplantılarında temsil edilmesi
 • Bağlı ekibin çalışmalarının yönlendirilmesi, performans değerlendirmelerinin yapılması
Gerekli Özellikler
 • Sürdürülebilirlik alanında en az 5 yıl tecrübe
 • İş geliştirme ve kurumsal ilişkiler ile ilgili bir pozisyonda en az 15 yıl tecrübe
 • Güçlü iletişim, yazma, sunum, sosyal medya ve koordinasyon becerisi
 • Üniversitelerin İdari Bilimler ya da Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Planlama, organizasyon yetkinliği yüksek.
Başvuru

Pozisyona buradan başvuruda bulunabilirsiniz.