Uçan Süpürge: Çocuk Evliliği Çocuk İşçiliğidir

Uçan Süpürge 1 Mayıs açıklamasında “Çocukların evlendirilmesi, çeşitli kılıflar giydirilmiş olsa bile, çocuk işçiliği ve çocuk istismarıdır" dedi.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, 1 Mayıs İşçi Bayramında yaptığı açıklamada “Çocuk evliliği, çocuk işçiliğidir” dedi.

Çocuk yaşta evliliklerin yaygın bir şiddet biçimi ve sistematik emek sömürüsü olduğunu vurgulayan Uçan Süpürge,  kız çocukların evlilikle birlikte özel alanda kadınlara yüklenen cinsiyet rollerini üstlenmeye zorlandığını ve karşılıksız bir emek sömürüsüne maruz kaldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evlendirilen kız çocuklar çocuk işçi oluyor. Erken evlilik çocukları fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak istismar ediyor. Evde, tarlada, çiftlikte, sokakta ve her yerde aile ekonomisi için kız çocukların emeğinden karşılığı verilmeden yararlanılıyor. Ev içinde emeğin ücretlendirilmemesi ve güvencesizlik, çocuk yaşta evlilikle birlikte gelen istismarı artırıyor.

“Hasta ve yaşlı bakımında, ev idaresinde, çocuk bakımında emeğine ilk başvurulan ve emeğinden sınırsızca yararlanılan kişiler kız çocuklar oluyor.

“Çocuk emeğinden yararlanmaya gerekçe olarak geleneklerin sunulduğu ataerkil düzenin sömürüsüne hayır diyoruz! Ailenin kıt kaynaklarının dağılımından kız çocukların payına erken evliliğin, okuldan ayrılmanın ve erke itaatin düşmesine hayır diyoruz!

Çocukların evlendirilmesi, çeşitli kılıflar giydirilmiş olsa bile, çocuk işçiliği ve çocuk istismarıdır.

“Emeğin sömürüsüne karşı direnirken yetişkinleştirilmeye çalışılan çocukların emeğinin kendilerine bırakılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

“Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocuk evliliğini çocuk işçiliği olarak saymasını, özellikle kız çocukların sömürülen emeğini görmesini istiyoruz.

“Türkiye’de çocuk evliliği de dahil olmak üzere çocuk işçiliğiyle mücadele için gerekli yasal düzenlemelerin ve politikaların oluşturulmasını ve uygulanmasını istiyoruz.” (ÇT)