Pikolo Derneği Saha Çalışanı Arıyor

Pikolo Derneği, Türkiye’nin farklı illerinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla yürütülmekte olan projesinde görevlendirilmek üzere Mardin İlinde Saha Çalışanı (Erkek) takım arkadaşı arıyor.
Görev Tanımı

Sahada tespit, yönlendirme ve takip etkinliklerinin yürütülmesi, üretici, aracı ve aile görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, yetişkin/çocuk eğitimlerinin organize edilmesi, saha ziyaretlerinin organize edilmesi ve planlanması, bilgi ve belge yönetiminin takip edilmesi, paydaşlarla iletişimin sağlanması.

Sorumluluklar
 • Aktivite/göstergelere ilişkin verilerin kontrolünü sağlamak, ilgili verilerin derlenmesinde, birleştirilmesinde, tutarlılık açısından incelenmesinde aktif rol almak,
 • Düzenli saha ziyaretleri aracılığıyla değerlendirme, planlama, proje faaliyetlerini uygulama ve takip çalışmalarını yürütmek,
 • Saha ziyareti yoluyla proje uygulama ve faaliyetlerinin gerektirdiği yararlanıcı gruplarını belirlemek ve kaydetmek,
 • Proje hedef grubu ve yararlanıcılara ziyaretleri ve çağrıları sırasında bireysel bilgi danışmanlığı vermek,
 • Servis haritalamanın desteklemek ve servis haritasının güncel tutmak,
 • Kayıtlı yararlanıcıların zamanında veri tabanına kayıt etmek ve gerektiğinde bilgilerin güncellemek,
 • Düzenli ve yenilikçi yollarla bilgi yaymak ve farkındalık arttırmak,
 • Davranış Kurallarında ve ilgili politikalarda belirtilen standartları proje ekibine destekleyin ve tanıtın
 • Gerektiğinde kurumu profesyonelce temsil etmek,
 • Gerektiğinde programla ilgili diğer görevleri yerine getirmek,
 • Proje uygulama alanlardaki hedef gruplar içinde düzenli bilgi toplamak, projenin yararlanıcı faydasına olan bilgilerini yaymak ve alanlardaki boşlukları tespit ederek yöneticisine bildirmek, Proje yararlanıcılarını şikayet, öneri ve geri bildirim mekanizması sürecini gerektiğinde yönlendirmek,
 • Proje uygulama ve faaliyetlerinde lojistik, aktivite yönetimi vb. süreçlere destek vermek,
 • Proje hedef gruplarıyla bağlantı kurma ve proje faaliyetleri faaliyetleri yoluyla katılımı arttırmak ve sürekliliğini sağlamak,
Aranan Özellikler
 • İyi derecede Kürtçe bilen
 • Lisans veya lisansüstü mezunu olmak, (Eğitim Fakültesi veya Sosyal Bilimler Fakülteleri)
 • Sivil toplum alanında uluslararası kurumların fonladığı projelerde, kırılgan ve dezavantajlı gruplarla en az 1-3 yıl arası deneyim sahibi olmak,
 • Çocuk gelişimi ve çocuk koruma temel anlayışına sahip olmak,
 • Güçlü sosyal ilişkilere ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Etkin planlama ve organizasyon becerilerine sahip olmak,
 • En az iki yıllık B2 ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek,
 • Herhangi bir seyahat engeline sahip olmamak,
 • İyi derecede Excel, Word, Powerpoint ve diğer Microsoft Office programları bilgisine sahip olmak,

Çalışma Yürütülecek Şehirler: Mardin

Süre: Min: 4 ay – (Proje süresi ve performansa göre sözleşme yenilenebilir)

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.