‘Bir Daha: İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’

15 Ekim 2021
Yayınladığı açıklamayla çocuk istismarı ve ihmaline dair açıklamalarda bulunan Van Kadın Platformu, Van'da kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar çetelesini listelerken İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğini hatırlattı.

Van Kadın Platformu’nun açıklaması, çocuk istismarı ve ihmalinin; bir yetişkin tarafından çocuğa yöneltilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümü olduğunu hatırlatarak başlıyor.

Platform, bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucunda çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesinin söz konusu olduğunu ve yapılan araştırmaların bu tür eylemlerin her zaman yabancılar tarafından ve dışarıda gerçekleşmediğini gösterdiğini belirtiyor: ”Çocuğa zarar veren eylemler sıklıkla çocuğun tanıdığı kişiler tarafından ve bildiği ortamlarda gerçekleşebilmektedir.”

Cinsel istismar; yarattığı utanç, suçluluk duygusu ve bıraktığı izler, bireysel ve toplumsal travmalara neden oluşu açısından acil önlenmesi gereken bir suçtur. Çocukların Cinsel Suiistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan Lanzarote Sözleşmesi, Türkiye tarafından imzalanıp, 10 Eylül 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Cinsel istismar suçunu tanımlayan ve istismarı suç sayan ilk uluslararası anlaşma olan Lanzarote Sözleşmesi; ulusal ve uluslararası iş birliğini teşvik aracılığıyla çocuklara karşı cinsel şiddete yönelik kapsayıcı bir tepki sunmakta, taraf devletler için yasal standartlar tanımlamakta ve birçok yükümlülük getirmektedir. Sözleşmenin, cinsel sömürü ve cinsel istismar oluşturan davranışları tanımlayan 18. ve 23. maddelerinde, çocuk istismarı ve ihmalinin pek çok biçimi belirtilmiş, çocukları cinsel istismar ve sömürüden korumak amacıyla gerekli yasal tedbirler ve önlemler tanımlanmış ve yükümlülükler getirilmiştir.

‘Çocuklara yönelik istismarın affı olamaz’ diyen Van Kadın Platformu, Ocak 2021 ile Ekim 2021 tarihleri arasında basına yansıdığı kadarıyla bildikleri, Van’da kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar çetelesini şöyle listeledi:  

  • Şüpheli altı kadın ölümü,
  • Faili belli olan iki kadın cinayeti,
  • Bir şüpheli çocuk ölümü,
  • Bir faili belli çocuk ölümü,
  • İntihara sürüklenmiş ve üç çocuğunu da öldürmeye teşebbüs etmiş bir kadın,
  • Çocuğa yönelik dört istismar olayı.