“İstismarın Affı Olmaz”

Nafaka Hakkı ve TCK 103 Kadın Platformu’nun çağrısıyla 197 kadın örgütü Türkiye’nin birçok ilinde çocuk istismarı affını kapsayan tasarıya karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul’da da 197 kurumun imzasıyla Taksim Limonlu Bahçe’de düzenlenen basın açıklamasında tasarının çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve suçu teşvik edeceği vurgulandı.

Ocak ayında Meclis’te görüşülmesi planlanan ikinci yargı paketinin başlıklarından biri çocuk yaşta evlilikleri af kapsamına alan düzenlenmeyi de içeriyor. Tasarıda, çocukların cinsel istismar failleri ile evlendirilmesi halinde faile af öngörülüyor ve çocuk ile fail arasındaki yaş farkı 10’un üzerinde ise verilen cezanın ertelenmesi söz konusu.

İstismar affının geri çekilmesi için çağrıda bulunan kadınlar Türkiye’nin birçok ilinde basın açıklaması düzenledi. 

“Bu Af Çocuk İstismarını Meşrulaştıracak”

Nafaka Hakkı ve TCK 103 Kadın Platformu adına basın metnini okuyan Yeşim Erkan,”İktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırladığıyla ilgili haberler bir süredir basına yansımaktadır. Son çıkan haberlere göre AK Parti tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu affın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. AK Parti 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta, zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu af da dahil, birtakım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır.” dedi.

“Suçu Teşvik Edeceğini Öngörüyoruz”

Getirilmek istenen affın, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacağını belirten Erkan, ”Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Nitekim, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi kendisinden 9 yaş küçük olan 12 yaşındaki kuzenini evlilik görüntüsü altında istismar eden ve olay gerçekleştiği zamanda, “kız çocuğunun yaşını bilmediğini” savunan faili beraat ettirmiş ve Yargıtay da oy çokluğuyla bu kararı onamıştır. “Geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam etmesi, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği” gibi gerekçelerle verilen bu karar, 15 yaş altındaki çocukların cinsel istismarının meşrulaştırılmasının alt yapısının sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir.” diye konuştu.

“Failleri Değil, Çocukları Koruyun”

Açıklamada af ile 2005 yılında kanundan çıkarılan, “tecavüzcü ile evlilik durumunda cezasızlık sağlayan” maddenin geri getirilmeye çalışıldığını göstermek olduğunu belirten Erkan, “İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz  bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. AK Parti’nin “Affı bir defaya mahsus yapacağız” açıklaması, “Bir kereden bir şey olmaz” zihniyetinin devam  ettiğini göstermektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz. İktidara tekrar  sesleniyoruz, amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse  neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta! Faillerin değil, çocukların  mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde! İstismarcıları affetmek yerine  çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin!” diyerek noktaladı.

Toplantıya katılan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, tasarının henüz Meclis’e gelmediği bilgisini paylaştı.