Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, program sorumlusu arıyor!

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 2013 yılından bu yana Türkiye’de seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları alanlarında bilgilendirilmesi, kapasitelerinin güçlendirmesi, bu alanlarda adalete, haklara,bilgiye ve hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi amacıyla projeler yürütmektedir. Aynı zamanda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hak savunuculuğu ve lobicilik çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda Kırmızı Şemsiye Derneği […]

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 2013 yılından bu yana Türkiye’de seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları alanlarında bilgilendirilmesi, kapasitelerinin güçlendirmesi, bu alanlarda adalete, haklara,bilgiye ve hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi amacıyla projeler yürütmektedir. Aynı zamanda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hak savunuculuğu ve lobicilik çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda Kırmızı Şemsiye Derneği Ankara ofisinde, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları alanındaki projelerin yürütülmesinde görev alacak şekilde, tam zamanlı, bir (1) program sorumlusu işe alınacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Program Sorumlusu, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin Ankara’daki ofisinde, 09:00 – 18:00 saatleri arasında toplamda haftada 40 saat çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere, program sorumlusu ile ilgili kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılacaktır.

Program sorumlusunun hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması asgari gerekliliktir.

Program Sorumlusu, doğrudan derneğin genel koordinatörüne bağlı ve ona karşı sorumlu bir şekilde çalışacaktır.

  • Sorumluluğu altındaki projelerin faaliyetlerinin planlanması, proje çalışmasının izlenmesi, desteklenmesi ve bilgilerinin arşivlenmesi, program bütçesinin takibi, programa destek sunan fon veren kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi ve projelerin raporlaması,
  • Program kapsamındaki projelerin ara ve final raporlarının (yazılı ve finansal) zamanında gönderilmesini sağlanması,
  • Program kapsamında çalışan personelin koordinasyonunu ve süpervizyonunu sağlamak,
  •  Program bütçesinin yönetimi ve takibini genel koordinatörle istişare halinde yürütmek,
  • Programa destek sunan fon veren kuruluşlar -ve varsa- proje ortaklarıyla iletişimi yönetmek,
  • Proje kapsamında saha ziyaretleri ve kurum ziyaretleri gerçekleştirmek,
  •  Genel koordinatörün bilgisi dahilinde veya görevlendirmesiyle farklı paydaş gruplarıyla görüşmeleri yürütmek veya ulusal/uluslararası toplantılara katılım sağlamak,

Asgari Yeterlilikler

– Üniversitelerin – sosyal bilimler yada sağlık bilimleri başta olmak üzere mezunu olmak,

– Mesleki stajlar harici en az iki yıl çalışma deneyimine sahip olmak,

– Proje ve bütçe yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

-Yazılı, sözlü İngilizce dil bilgisine iyi derece hakim olmak (mülakat aşamasında İngilizce yazma, konuşma ve anlama pratiği yapılacaktır),

– MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,

Ek Yeterlilikler

– Cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genel insan hakları ve/veya LGBTİ alanlarında profesyonel çalışma deneyimi sahibi olmak,

– Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,

– Ekip çalışmasına uygun olmak,

– Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmek,

-Kriz durumlarında yaratıcı ve çözüm odaklı stratejiler önerebilmek ve insiyatif alabilmek.

-STK ları ve/veya kamu kuruluşları ile çalışma deneyimi olmak,

 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek bir motivasyon mektubunun KŞ-SRHR-Program2018 başlıklı bir e-postayla kirmizisemsiye@kirmizisemsiye.org adresine gönderilmesi gereklidir.

Başvuru ile ilgili sorulara cevap verilmeyecektir. Sadece ön değerlendirmeyi geçen adaylarla iletişime geçilecektir. Başvuru için son tarih 23 Ocak 2018, Salı 23.59’dur.