Sayacılık Sektöründe Yaşanan Hak İhlallerine Dair Gözlem Raporu

Hak İnsiyatifi, eylül ayının ilk haftalarında Adana, İstanbul ve Antep’te başlayıp kısa süre içinde tüm ülke geneline yayılan ve birçok şehirde halen devam eden sayacı eylemlerine ilişkin insan hakları gözlem raporu hazırladı. Raporun tanıtım metni şöyle: Ayakkabı imalatının önemli bir ayağını oluşturan ve küçük atölyelerde icra edilen sayacılık mesleği, güvencesizliğin ve denetimsizliğin gölgesinde gün geçtikçe […]

Hak İnsiyatifi, eylül ayının ilk haftalarında Adana, İstanbul ve Antep’te başlayıp kısa süre içinde tüm ülke geneline yayılan ve birçok şehirde halen devam eden sayacı eylemlerine ilişkin insan hakları gözlem raporu hazırladı. Raporun tanıtım metni şöyle:

Ayakkabı imalatının önemli bir ayağını oluşturan ve küçük atölyelerde icra edilen sayacılık mesleği, güvencesizliğin ve denetimsizliğin gölgesinde gün geçtikçe göz önünden uzaklaşan ve değer kaybeden bir meslek haline gelmektedir.

Eylemlerin nasıl başladığına ilişkin bilgiler almak için eylemlere öncülük etmiş farklı şehirlerden işçi önderleriyle görüşülmüştür.

Raporun içerisinde, eylemler boyunca karşılaşılan zorluklar, sürecin getirdiği imkânlar ve Suriyeli işçilerin eylemlerdeki rolü hakkında bilgiler yer almaktadır.

Rapor, eylem sürecine dair güncel bilgiler paylaşmakla birlikte sektörün uzun soluklu problemlerine de ışık tutmaktadır.

Yaygın kayıt dışı istihdam, çocuk işçilik, düzensiz ve yoğun çalışma saatleri, zayıf iş güvencesi, işçi sağlığını tehdit eden çalışma ortamı ve düşük ücretler, araştırma sonucunda sektöre dair tespit edilen temel sorunlar arasında yer almaktadır.

Çalışmanın sonuç bölümünde geliştirilen öneriler ışığında umuyoruz ki saya işçilerine dönük insan hakları ihlalleri en kısa zamanda son bulur.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.