TODAP, ‘Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu’ hazırladı

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, psikologların ‘LGBTİ’lerle mesleki çalışma yaparken bilgi yanlışlığı veya eksikliğinden kaynaklanan zarar verici müdahalelerden kaçınabilmelerine ve LGBTİ’lerin homofobik/transfobik olmayan bir ruh sağlığı hizmeti alabilmelerine imkan sağlamak üzere’, Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu hazırladı. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) “Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu” hazırladı. Hedef kitlesi psikologlar ve psikoloji öğrencileri […]

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, psikologların ‘LGBTİ’lerle mesleki çalışma yaparken bilgi yanlışlığı veya eksikliğinden kaynaklanan zarar verici müdahalelerden kaçınabilmelerine ve LGBTİ’lerin homofobik/transfobik olmayan bir ruh sağlığı hizmeti alabilmelerine imkan sağlamak üzere’, Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu hazırladı.

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) “Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu” hazırladı.

Hedef kitlesi psikologlar ve psikoloji öğrencileri olan ama ruh sağlığı ile ilişkili tüm meslek çalışanlarına hitap eden kılavuzla psikologların LGBTİ’lerle mesleki çalışma yaparken bilgi yanlışlığı veya eksikliğinden kaynaklanan zarar verici müdahalelerden kaçınabilmelerine ve LGBTİ’lerin homofobik/transfobik olmayan bir ruh sağlığı hizmeti alabilmelerine imkan sağlamanması amaçlıyor.

TODAP kılavuza ilişkin hazırladığı tanıtım metninde şu ifadeler yer aldı:

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) olarak en başından itibaren gerek psikoloji alanındaki gerekse genel olarak toplumdaki homofobi ve transfobiye karşı çeşitli çalışmalar ve faaliyetler içerisinde olduk/oluyoruz. LGBTİ’lere yönelik homofobi, transfobi, ayrımcılık ve nefretin birçok farklı (ideolojik, toplumsal, politik, dini, vb.) kaynağı olmakla birlikte, psikologlar ve diğer ruh sağlığı uzmanları arasında karşılaşabildiğimiz homofobi ve transfobinin, kısmen bu konuda yanlış, eksik ya da yetersiz bilgi birikiminden  kaynaklandığını söylemek mümkün.

Bu durum, örneğin, “iyi niyetli” veya “bilimsel” olduğu varsayılan ama esasında zarar verici ve homofobik/transfobik olan müdahaleler şeklinde karşımıza çıkabiliyor.

Umuyoruz ki bu kılavuz, alandaki homofobi ve transfobiyle mücadelede ve LGBTİ’lere homofobik/transfobik olmayan bir ruh sağlığı hizmeti sunulmasında meslektaşlarımıza az da olsa rehberlik eder.

Kılavuzda şu bölümler yer alıyor:

Tanımlar / Kavramlar

‘Ruhsal Hastalığa’ Eleştirel Bakış

Psikoloji/Psikiyatri Tarihinde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Psikanalizde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Homofobi, Heteronormativite ve Ayrımcılık

LGBTİ’lere Yönelik Şiddet Biçimleri

Heteronormatif Toplumsal Yapının LGBTİ’lerde Yarattığı Etkiler

Ruh Sağlığı Alanında Var Olan Olumsuz Tutumlar, Mitler ve Uygulamalar

Gelişim Süreçleri ve Açılma

Cinsiyet Geçiş Süreci

Psikolojik Görüşmede Temel İlkeler ve Etik

Psikososyal Destek ve Yönlendirme

Çocuk ve Ergenlerle Çalışma

Ailelerle Çalışma

Heteronormatif Olmayan Cinsellik

Psikoloji ve Queer Kuramı

Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Gazetekarınca