Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Muhasebe ve Finans Sorumlusu Arıyor

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin, Ankara ofisinde görevlendirilmek üzere “Muhasebe ve Finans Sorumlusu” arıyor. Derneğin ilanı şöyle: Aranan Nitelikler: Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, İktisat ve İdari bilimler veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak İyi Derecede İngilizce biliyor olmak (Tercihen) İyi derecede Excell ve tercihen muhasebe programları kullanma becerisine sahip olmak Dikkatli çalışma […]

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin, Ankara ofisinde görevlendirilmek üzere “Muhasebe ve Finans Sorumlusu” arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Aranan Nitelikler:

 • Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, İktisat ve İdari bilimler veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • İyi Derecede İngilizce biliyor olmak (Tercihen)
 • İyi derecede Excell ve tercihen muhasebe programları kullanma becerisine sahip olmak
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi
 • Tercihen muhasebe, ön muhasebe üzerine deneyim

Görev: Muhasebe ve Finans Sorumlusu

ANA GÖREVLER:

· Muhasebe ve Ön Muhasebe

· Kırmızı Şemsiye Derneği’nin ve Projenin muhasebe girişlerini günlük olarak yapmak. Aylık Muhasebe ile hesapların ve proje hesaplarının kontrollerinin yapılması,

· Kırmızı Şemsiye Derneği’nin İktisadi İşletmesi’nin muhasebe girişlerini; fatura kesimleri de dâhil olmak üzere, günlük olarak yapmak.

· Ödemeleri Genel Koordinatöre düzenli olarak bildirmek, Çalışanların bordroları ile ilgili işlemlerinin aksamaksızın yürütülmesini sağlamak.

· Mali belgelerin tümünü düzgün bir şekilde dosyalamak. Proje dosyasını düzenli olarak hem matbuu hem dijital tutmak ve güvenliğinden sorumlu olmak.

· Muhasebe işlemlerinin düzgün ve eksiksiz yapılması amacı ile işleyişe dair yöntemler geliştirilmesine yardımcı olmak, bunun için Genel koordinatörü ile eşgüdümlü çalışmak

· Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi

· Genel bütçe ve proje bütçesi takibi konusunda genel koordinatöre yardımcı olmak

· Dernekler Yönetmeliği gereğince yerine getirmesi gereken tüm raporlamaları takip etmek ve yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinde genel koordinatöre yardımcı olmak.

· Tüm finansal raporlamaların ve özellikle proje finans raporlamalarının daha etkin yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirilmesinde sorumluluk almak.

· Kırmızı Şemsiye’nin çalışanlarına finansal raporlama ve bütçe takibi hususunda destek olmak.

· Kırmızı Şemsiye’nin yürüttüğü projelerde alt hibe yüklenicilerinin finans izlemesi yapmak ve bütçe takibi hususunda destek olmak.

· Kırmızı Şemsiye’in yürüttüğü projeler kapsamında yerel örgütlerin güçlendirilmesi hibe programından destek alan sivil toplum örgütlerinin projelerin mali sürdürebilirliklerini sağlama ve mali raporlamaları konusunda desteklemek ve izlemek.

Kırmızı Şemsiye’nin mali işlemlerinin düzgün işleyişi için İdare/Muhasebe ve Finans koordinatörü olarak derneğin amaçlarını destekleyecek ve geliştirecek şekilde çalışıyor olmak.

Ana Beceriler:

 • Arşivleme ve kayıt becerisine sahip olmak
 • Karmaşık ve yoğun durumlarda az miktardaki hesaplar da dâhil olmak üzere kusursuz işlemler gerçekleştirebiliyor olmak
 • Muhasebe sistemlerinin güncel ve geliştirilebilir olması için yaratıcı fikirler geliştirebiliyor olmak
 • Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi Raporlama ve bilgi aktarmak için gerekli sistematik düşünme ve planlama becerisine sahip olmak
 • Kırmızı Şemsiye’in takip etmesi gereken yazılı hukuk kurallarına dair bilgi sahibi ve mevzuata hakim olmak
 • Finans raporları dahil olmak üzere, farklı tür raporları hazırlama becerisine sahip olmak
 • Yeni kural ve ilkelerin yerleştirilmesi ve uygulanması için sorumluluk üstlenebilir ve insiyatif sahibi
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyim
 • İyi derecede yazılı ve Türkçe olarak ifade becerisine sahip
 • Kırmızı Şemsiye’nin çalışma alanları ve İnsan Hakları konularına ilgi duyuyor olmak
 • Özellikle Excel dahil olmak üzere, MS Office ürünlerine iyi derecede bilmek
 • Gerektiğinde yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için yeterli açıklık ve esnekliğe sahip

BAŞVURU:

Adayların Türkçe özgeçmişlerini ve Türkçe bir niyet mektubunu konu satırında “Muhasebe ve Finans Sorumlusu” satırıyla tolga.tuneli@kirmizisemsiye.org adresine göndermelerini rica ederiz.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır.

Son başvuru tarihi 25 Ağustos 2017 saat 18.00’e kadardır.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim,Cinsiyet Kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı olarak hiçbir şekilde ayrımcılık yapmaz.