Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Proje Koordinatörü Arıyor

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, genel merkezinde görev alacak Proje Koordinatörü arıyor. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2020.

Kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimlerini güçlendirmeye yönelik bir proje yürütülüyor. Söz konusu Proje, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Aralık 2020 ile Aralık 2021 tarihleri arasında yürütülecek.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemekte. Proje kapsamında 7 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova ve Adana’daki mülteci ve sığınmacılar hedefleniyor.

Temel Aktiviteler ve Sorumluluklar:

Proje koordinatörü, Ankara, Eskişehir ve Mersin’deki hizmet birimlerinin işleyişinden sorumlu olacak ve diğer proje paydaşları ile koordinasyon içerisinde, hafta içi 5 gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında dernek genel merkezi bünyesinde çalışacak.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilecek.

Proje koordinatörünün mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklara açık bir çalışma ortamına uygun davranması beklenmekte.

Görev Tanımı ve Diğer Koşullar:

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı

Sözleşme Süresi: Aralık 2020 – Aralık 2021

Çalışma Yeri: Ankara

 • Proje kapsamında çalışan diğer proje koordinatörleri ve ofis sorumlularıyla birlikte eşgüdüm içerisinde hareket ederek hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetin standart işletim prosedürüne uygun olmasını sağlamak;
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak, gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak;
 • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak, aylık olarak hizmet birimlerinden gelen raporlamaların kalitesini kontrol etmek;
 • Kilit mülteci grupların ihtiyaçlarının karşılanması ve ilgili paydaş kurumların haritalama çalışması sürecine liderlik etmek, ilgili hizmet birimi çalışanlarıyla birlikte haritalama çalışması yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak;
 • Derneğin sorumlu olduğu çalışmaların -hizmet birimindekiler de dahil olmak üzere- haftalık/aylık planlarını oluşturmak ve takip etmek;
 • Hizmet birimi tarafından takip edilen ya da hizmet birimine yönlendirilen vakaların takibinin ve düzenli raporlamalarının gerçekleşmesini sağlamak;
 • Telefonla danışmanlık sistemini diğer hizmet birimi ofis sorumlularıyla koordineli olarak organize etmek;
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla irtibat halinde olmak;
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak;
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların  hazırlanmasına destek sunmak;
 • Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordinasyon içerisinde vaka takibini gerçekleştirmek;
Asgari Gereklilikler ve Deneyim

Eğitim: Üniversitelerin ilgili alanlarda eğitim verdiği 4 yıllık fakültelerinden mezun olmak.

Deneyim: Sivil toplum alanında en az 3 yıllık  profesyonel proje yönetimi deneyimi sahibi olmak.

Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce (İleri seviyede)

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.

Beceri ve ek yetkinlikler:
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında koruma hizmeti vermiş olmak ya da vaka takibi konusunda çalışmış tercih sebebidir.
 • Yukarıda belirtilen yabancı dil bilgisinin haricinde Arapça ya da Farsça dillerden birini bilmek tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet etmek ya da edebilecek olmak.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle başa çıkma konusunda başarılı olmak.
 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışması becerilerine sahip olmak.
 • Liderlik ve yönetim becerisine sahip olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
Başvuru Şekli

Başvurmak isteyen adayların Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren, güncel bir özgeçmiş ile birlikte bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun COORD2020/ANKARA konu başlıklı bir e-posta ile app.keyrefugee@gmail.com adresine göndermeleri gerekiyor.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir. 

Başvuru için son tarih: 7 Aralık 2020.