Kızılay Ekip Arkadaşları Arıyor

Türkiye Kızılay Derneği, Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi” kapsamında görev alacak ekip arkadaşları arıyor.

Projenin temel amacı; GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğünde proje süresince istihdam edilmek üzere aşağıda yer alan pozisyonlarda çalışma arkadaşı aranıyor. 

  1. Sosyoekonomik Güçlendirme Asistanı – (Şanlıurfa)
  2. Satın Alma Sorumlusu (Saha)- (İstanbul Avrupa Yakası)
  3. Satın Alma Sorumlusu (Saha)-  (Şanlıurfa)
  4. Satın Alma Sorumlusu (Merkez Ofis)- (Ankara)

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Son başvuru tarihi ve saati: 07.05.2024- 17.00