Pandeminin Gölgesinde Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020

2020 yılında insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutan ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde analiz etmek üzere Kızılay Akademi tarafından hazırlanan “Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020” yayınlandı.

Afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar başlıkları altında Türkiye’de 2020 yılında insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutan “Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020”, Kızılay Akademi tarafından hazırlandı. Yıllık, insani yardım alanında hayata geçirilen uygulamalarla ilgili farklı kurumların yöneticilerinin ve akademisyenler kaleme aldı.  Yıllık kapsamında afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar gibi tematik başlıklar altında Türkiye’de 2020 yılında yaşanan önemli gelişmeleri ve hayata geçirilen uygulamaları farklı bölümler altında sunmak ve değerlendirmek amaçlandı.

Ulusal ve küresel ölçekte afetin her türlüsünü tecrübe ettiğimiz 2020 yılı dünya tarihinin de önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

ürkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020

Afetler Kronolojisiyle 2020’ye Bakış

Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020, Türkiye’nin insani yardım kronolojisini gözler önüne seriyor. Akademik değerlendirmeler ve kurumsal değerlendirmeler olmak üzere iki ana bölümden oluşan yıllıkta, akademik değerlendirmeler başlığı altında afet, göç, gönüllülük, halk sağlığı, sosyal hizmetler ve uluslararası yardımlar başlıkları altında 2020 yılı içinde yaşanan gelişmelere mercek tutuluyor. Elazığ ve İzmir Depremleri, Giresun’da yaşanan sel ve Van’da meydana gelen çığ felaketleri geçtiğimiz yılda yaşanan büyük afetler arasındaydı. Yayın, Pandeminin sadece COVID-19 virüsünün bulaştığı kişileri etkilemesinin ötesinde sağlık sisteminin diğer alanlarındaki etkileri de politika yapıcıların dikkate alması gereken durumları ortaya koydu.

235.4 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç

2020 yılında meydana gelen afetlerin ve depremlerin haritalarla ifade edildiği yıllıkta, bir diğer öne çıkan konu, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını oldu. “Ulusal ve küresel ölçekte hayatımızın her alanını etkileyen COVID-19 pandemisi 2020 yılı boyunca insani yardım gündeminin en önde gelen konusu oldu. Bununla birlikte, dünyanın farklı bölgelerinde çok çeşitli afetler ve insani krizler de yaşandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre 235.4 milyon kişi insani yardıma muhtaç olarak 2021 yılına girdi.

Türkiye’nin ihtiyaç sahibi coğrafyalarda devam eden yardım çalışmalarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerine COVID-19 kapsamında yaptığı yardımlar uluslararası yardımlar konusunda öne çıkan diğer gelişmeler oldu. İnsani yardım çalışmalarının en önemli boyutlarından biri olan gönüllü hizmet konusunda yaşanan gelişmeler ise ülkemizdeki gönüllülük potansiyelini ve bu konuda kurumsal, yasal ve kültürel düzeyde atılması gereken adımları tekrar hatırlattı. Pandeminin dezavantajlı gruplar üzerindeki etkisini azaltmak için yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ve bu çalışmaları yürüten kurumlara dair değerlendirmeler de hak temelli sosyal politikaların önemini gösteren diğer bir konu olarak öne çıktı.

Kurumsal değerlendirmeler kısmında yıl boyunca sahada faaliyetlerine devam eden kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine yer verildi. Kamu kurumlarının, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği hâlinde yürüttüğü yardım çalışmalarında, çalışanların ve gönüllülerin güvenliğini koruma, fon kaynaklarının geliştirilmesi, kriz iletişimi, gönüllülük, tecrübe paylaşımı, savunuculuk, koruma faaliyetleri, sosyal etki ve insani finans gibi temalar farklı kurumların değerlendirmelerinde öne çıkan konular olarak özetlenebilir.

Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020’ye buradan ulaşabilirsiniz.