Gençler için Hibe Programı Başvuruları Açıldı

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığında yürüttüğü Genç Mültecileri Destekleme Programı kapsamında Hatay'da yaşayan gençlere yönelik bir hibe programı açtı. Programa başvuru için son tarih 21 Eylül.
Gençler için Hibe Programı Nedir?

Gençler için Hibe programı, 18-25 yaş  arasındaki  gençlerin projelerini hayata geçirmelerini sağlamak için finansal destek verilmesi ve kurumsal/bireysel hedeflerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak adına planlandı. 2021 yılından beri gerçekleştirilen program bu yıl deprem sonrası gençlerin cinsel haklar ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında ihtiyaçlarını odağa almaktadır. Bu kapsamda Hatay ilinde yaşayan gençlerin bahsedilen iki başlık üzerine ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini gerçekleşebileceği projeler desteklenecektir. 

Hibe programı kapsamında, seçilen katılımcılar cinsel sağlık, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında yapılandırılmış bir eğitim programına dahil olacaklar, ardından projelerini detaylı planlayıp verilecek hibe ile uygulamaya geçecekler.

Hibe programı kapsamında desteklenecek projelerin yürütülmesi sürecinde, proje ekiplerine sürekli olarak süpervizyon desteği verilecek.

Hibe programına başvuru yapacak projelerin, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konularında ve Hatay ilinde uygulanacak olması gerekmektedir. 

Başvuru Hakkında

En geç 21 Eylül Perşembe günü 12.00’ye kadar başvuru formunu eksiksiz doldurarak hibe programına  başvurabilirsiniz. Sorularınız için canan@sagliktagenc.org adresine yazabilirsiniz.

Gençler İçin Hibe Programı başvuruları detay bütçe excel indirmek için tıklayınız.

Başvuru Kriterleri
 • 18-25 yaşları arasında olmak,
 • En az 2 en fazla 4 kişilik ekipler olarak başvuru yapmak,
 • Ekip üyelerinin en az 1’inin Hatay ilinde yaşıyor olması,
 • Hibe programı kapsamında yapılacak olan 1 açılış, 1 kapanış toplantısına ve 4 eğitim programına tam katılım göstermeyi taahhüt etmek. (İhtiyaç halinde ek oluşabilecek eğitim programlarına da tam katılım gösterilmesi gerekmektedir.)
 • Başvurulan projenin Hatay ilinde gerçekleştirilecek olması,
 • Kar amacı gütmeyen gençlik grupları, inisiyatif, üniversite toplulukları/kulüpleri adına veya bireysel başvuru yapabilir.
Hibe ve Değerlendirme Kriterleri
 • Projenin uygulanabilir ve yenilikçi olması
 • Projenin toplumsal fayda, farkındalık veya dayanışma odağında kurgulanmış olması,
 • Projenin sosyal etkisinin olması
 • Proje hedeflerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlıyor olması
 • Projenin içeriğinde gençleri güçlendirici ve farkındalık yaratacak faaliyetlerin yer alması (Örnek: Erken yaşta zorla evliliklerle ilgili online farkındalık kampanyaları oluşturmak ve çok dilli materyallerin üretilmesi vb.),
 • Projenin gençlik hakları bağlamında tasarlanması ve  gençlere yönelik olması
 • Proje başvurularının değerlendirme sürecine içerik (projenin faaliyetleri, uygulanabilirliği, etkisi vb.)  %70 ve bütçe (bütçenin gerçekçi ve faaliyetlerle uygun olması)  %30 oranında etki edecektir.
Verilecek Hibe Tutarı ve İçeriksel Konular

Başvuru ve hibe kriterlerine uygun olan başvurular, GMDP yöneticileri ve hizmet sunucuları tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterlerini baz alarak, Hatay ilinde seçilen en iyi 4 proje başvurusu hibe almaya hak kazanacaktır. Projelerin, hibe kriterlerine uygunluk ve değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puana göre 500 USD-1000 USD arasında bir tutar ile projelerin hayata geçmesi için ekiplere sağlanacaktır.

 • Proje fikrinin geliştirilmesine yönelik tüm ekiplere teknik uzman desteği sağlanacaktır.
 • Projelerin 2 Ekim – 6 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanabilecek şekilde programlanması beklenmektedir.

Hayata geçecek proje üyelerine yönelik aşağıda belirlenen konularda eğitimler verilecektir.

 • Proje Yönetimi
 • Bütçe ve Raporlama
 • Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları
 • Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet,

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Genç Mültecileri Destekleme Programı Hakkında

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığında gerçekleştirilen bir hizmet sunum ve güçlendirme programıdır.

Program; Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir Gençlik Merkezlerindeki 18-30 yaş arasındaki Türkiyeli ve göçmen/mülteci gençlerin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlerine erişimlerinin artırılmasını, ve bu konularda farkındalıklarının artırarak, onları güçlendirmeyi hedeflemektedir.  Genç Mültecileri Destekleme Programı ayrıca güçlenme ve sosyal uyum faaliyetleri aracılığıyla gençlerin  toplumsal uyum süreçlerini desteklemeyi, bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı hedeflemektedir. Genç Mültecileri Destekleme Programı, 2015 yılından bugüne kadar; göçmen, mülteci gençler ve yerel gençlerin, gençlik ekseninde buluşmalarını, birbirlerini desteklemelerini ve çevrelerinde görmüş oldukları sorunlara beraber çözüm yaratmasını sağlamak için sağlık, koruma ve güçlenme  alanlarında birçok ortak platformun hayata geçmesini sağladı. Bu açık çağrı kapsamında gençlerin, sorumluluk alarak hem güçlenmesini hem de birlikte yaşam söylemi altında buluşmalarına olanak sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemektedir.