Genç Mültecileri Destekleme Programı Hibe Başvuruları Açıldı

Genç Mültecileri Destekleme Programı'nın 18-30 yaş arasındaki gençlerin projelerini hayata geçirmelerini sağlamak için finansal destek verilmesi ve kurumsal/bireysel kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak adına başlattığı hibe başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 10 Mayıs Pazartesi günü 23.59.

Genç Mültecileri Destekleme Programı; Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığında, Japonya Hükümeti’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen bir hizmet sunum ve güçlendirme programıdır.

Hibe Programı
 • Gençler için Hibe programı, 18-30 yaş arasındaki gençlerin projelerini hayata geçirmelerini sağlamak için finansal destek verilmesi ve kurumsal/bireysel kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak adına planlandı.
 • Hibe programı kapsamında, seçilen katılımcılar cinsel sağlık, üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konularında yapılandırılmış bir eğitim geçecekler, ardından projelerini detaylı planlayıp verilecek hibe ile uygulamaya geçecekler.
 • Hibe programı kapsamında desteklenecek projelerin yürütülmesi sürecinde, proje ekiplerine sürekli olarak süpervizyon desteği verilecek.
 • Hibe programına başvuru yapacak projelerden, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve sosyal uyum/birlikte yaşam ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun temalarda yapılan başvurular önceliklenecektir.
Başvuru Kriterleri
 •  18-30 yaşları arasında olmak
 • En az 2 en fazla 4 kişilik ekipler olarak başvuru yapmak
 • Ekip üyelerinin en az 1’inin göçmen/mülteci genç olması
 • Hibe programı kapsamında yapılacak olan 1 açılış, 1 kapanış toplantısına ve 4 eğitim programına tam katılım göstermeyi taahhüt etmek. İhtiyaç halinde ek oluşabilecek eğitim programlarına da tam katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Kâr amacı gütmeyen gençlik grupları, inisiyatif, üniversite grupları ve kulüpleri başvuru yapabilir.
Hibe ve Değerlendirme Kriterlerleri
 • Projenin uygulanabilir ve yenilikçi olması
 • Projenin toplumsal fayda, farkındalık veya dayanışma odağında kurgulanmış olması,
 • Projenin sosyal etkisinin olması
 • Proje hedeflerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlıyor olması
 • Projenin içeriğinde gençleri güçlendirici ve farkındalık yaratacak faaliyetlerin yer alması (Örnek: mülteci/göçmenler ve yerel topluluklar arasında diyalog ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, erken yaşta zorla evliliklerle ilgili online farkındalık kampanyaları oluşturmak ve çok dilli materyallerin üretilmesi vb.),
 • Projenin gençlik hakları bağlamında tasarlanması ve gençlere yönelik olması
 • Proje başvurularının değerlendirme sürecine içerik (projenin faaliyetleri, uygulanabilirliği, etkisi vb.)  %70 ve bütçe (bütçenin gerçekçi ve faaliyetlerle uygun olması) %30 oranında etki edecektir.
Verilecek Hibe Tutarı ve İçeriksel Konular
 • Başvuru ve hibe kriterlerine uygun olan başvurular, GMDP yöneticileri ve hizmet sunucuları  tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme kriterlerini baz alarak, Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir illerinden seçilen en iyi 4 proje başvurusu hibe almaya hak kazanacak.
 • Projelerin, hibe kriterlerine uygunluk ve değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puana göre  500 usd-1000 usd arasında bir tutar ile projelerin hayata geçmesi için ekiplere sağlanacak.
 • Proje fikrinin geliştirilmesine yönelik tüm ekiplere teknik uzman desteği sağlanacak.
 • Projelerin 15 Mayıs -30 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanabilecek şekilde programlanması beklenmektedir.

Hayata geçecek proje üyelerine yönelik aşağıda belirlenen konularda eğitimler verilecek :

 • Proje Yönetimi
 • Bütçe ve Raporlama
 • Gençlik ve Mülteci Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

* COVID-19 önlemleri dahilinde online yürütülecek projeler de desteklenecektir

Başvuru 
 • En geç 10 Mayıs Pazartesi günü 23.59’a kadar  başvuru formunu  eksiksiz doldurarak hibe programına başvurabilirsiniz. Sorularınız için bahri@sagliktagenc.org adresine yazabilirsiniz.
 • Gençler İçin Hibe Programı başvuruları detay bütçe excel dosyasınu buradan indirebilirsiniz.