KA.DER Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı Arıyor

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde çalışacak ve uluslararası bir projede görev alacak olan Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı arıyor. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Proje Koordinatörü

KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na (GYK) bağlı olarak İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde çalışacak ve uluslararası bir projede görev alacak olan Proje Koordinatörünün öncelikli çalışma alanı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İş Tanımı

 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve GYK’yı konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Projenin finansal işlerini takip etmek, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve çıktıları ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine ve hibe sağlayıcısına sunulacak raporları hazırlamak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek,
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, ilgili grupları projedeki gelişmelerden haberdar etmek,
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak,
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek,
 • Dernek içinde yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak,
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • KA.DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak,
 • Proje başvurularını yapmak (uluslararası fonlar).

 Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerisi ve deneyimine sahip olan,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

Başvuru

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını “Proje Koordinatörü Başvuru” başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine 1 Şubat 2022 saat 18:00 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecek.

Proje Asistanı

İşin Tanımı

 • Proje yönetimi ile ilgili süreçlerde görev almak
 • Proje başvuru dosyalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Projeye ilişkin raporlamaların proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapılmasına destek vermek
 • Proje Koordinatörünü asiste etmek

Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen sosyoloji veya siyaset bilimi)
 • En az 2 yıl alanında deneyimi olan
 • İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın
 • Google Drive ve MS Office programlarını iyi kullanabilen
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek
 • Sivil toplum ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde deneyimli (tercih sebebidir)
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak
 • Tam zamanlı

Başvuru

İlgilenen adayların Türkçe ve İngilizce özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını 1 Şubat 2022 saat 18.00 tarihine kadar “Proje Asistanı Başvuru” başlığı ile proje5@ka-der.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecek.