Şirin Tekeli Siyaset Okulu Başlıyor

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Şirin Tekeli Siyaset Okulu 2022 sertifika programı başvuruları açıldı. Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden 100 kadın sertifika programına katılmaya hak kazanacak. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2022.

Eğitim Süresi: 15 Mart-31 Mayıs 2022

Eğitim şekli: Hibrit (Eş zamanlı – yüz yüze ve online)

Şirin Tekeli Siyaset Okulu, Türkiye’de kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik ederek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmak üzere 2003 yılında kuruldu ve kurulduğu yıldan bu yana pek çok kadına destek sundu.

Şirin Tekeli Siyaset Okulu Sertifika Programı, karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almak isteyen kadınların;

 • Türkiye ve dünyayı ilgilendiren siyaset gündemi ve politikalarla ilgili farkındalığının artmasını,
 • Bulunduğu ortamda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacak, bu yönde dönüşüm ve değişime olanak sağlayacak adımlar atmasına yardımcı olacak araçlar geliştirebilmesini,
 • İletişim ve yeni medya araçlarını etkili kullanabilmesini,
 • Farklı coğrafi bölge ve siyasi görüşe sahip kadınlarla iletişiminin güçlenmesine olanak sağlamayı hedefliyor.
Detaylar

Sertifika Programı beş ana modülden ve alt başlıklardan oluşuyor;

 • Modül 1: Siyaset
 • Modül 2: Toplumsal Cinsiyet
 • Modül 3: Küresel ve Yerel Gündem
 • Modül 4: İletişim
 • Uygulama ve deneyim paylaşımı

Modüller, kavramsal çerçeve, deneyim paylaşımları ve uygulamaları içerecek şekilde oluşturuldu. Katılımcılar program süresince aktif siyaset yapan ve sivil alanda mücadele veren pek çok kadınla bir araya gelerek deneyim paylaşma fırsatı bulacak.

15 Mart – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sürecek olan 10 haftalık program, haftada iki gün, Salı (19.00-22.00) ve Cumartesi (13.00-17.00), hibrit olarak yapılacak.

 • Cumartesi günü düzenlenecek oturumlar Covid-19 koşullarına bağlı olarak Kent Üniversitesi Beyoğlu yerleşkesinde yüz yüze yapılacak. Programa İstanbul’dan katılacak adayların Cumartesi günü yapılacak oturumlara fiziki olarak katılması bekleniyor.
 • İstanbul dışından katılacak olan adaylar tüm oturumları Zoom aracılığı ile takip edebilecek.
 • Programın sonunda her adaydan programla uyumlu şekilde verilen bir uygulamayı yerine getirmeleri bekleniyor.
 • Eğitimde başarı gösteren adaylar katılım sertifikası almaya ve Siyaset Okulu Ağına dahil olmaya hak kazanacak.
 • Programın %80’ine aktif katılım sağlamak ve eğitim sonunda verilen uygulamayı tamamlamış olmak sertifika almak için ön koşuldur.
Başvuru ve Kabul Kriterleri
 • Programın hedef grubunu Türkiye’nin kadın yurttaşları oluşturuyor. Ancak, program siyasette yer alan kadın liderlere, genç kadınlara (18-35 yaş arası), temsil edilmeleri açısından dezavantajlı konumda olan kadınlara öncelik verecek. Bu nedenle, dernek, öğrenci kulübü, yerel bir oluşum veya bir siyasi parti içerisinde üye veya gönüllü olarak yer almış olmak seçim sürecinde tercih sebebi olacaktır.
 • Seçim sırasında coğrafi dağılım dikkate alınacak.
 • Adayların başvuru formunda belirttikleri katılım motivasyonları ile program hedeflerinin uyumlu olması bekleniyor.
 • Son üç yıl içerisinde Siyaset Okulu’nun düzenlediği benzeri bir programa katılmamış olmak aranan koşullar arasındadır.
 • Başvurunun geçerli olması için başvuru formunun 15 Şubat 2022, Salı Saat 23.59’a kadar eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekiyor.
 • Program ücretsiz olup, en fazla 100 kadın kabul edilecek.
Başvuru
 • Başvuru için son gün: 15 Şubat 2022, Saat.23.59:
 • Başvuru sonuçlarının açıklanması: 1 Mart 2022 (sadece programa katılan adaylar mail yolu ile haberdar edilecek)
 • Derslerin başlama tarihi: 15 Mart 2022
 • Başvuru süreci ile ilgili sorularınızı en geç 11 Şubat 2022 tarihine kadar kader@ka-der.org.tr elektronik posta adresi ile KA.DER genel merkezine iletebilirsiniz.
 • Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.