KA.DER Proje Koordinatörü Arıyor

KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Genel Yönetim Kurulu’na bağlı olarak İstanbul’daki Genel Merkez ofisinde çalışacak Proje Koordinatörü arıyor.
İşin Tanımı
 • Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında tam zamanlı çalışmak
 • Açılan proje ilanlarını takip etmek ve GYK’yı konu ile ilgili bilgilendirmek
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Proje kapsamında haftalık/aylık/yıllık planlar yapmak ve ilerleyişi takip etmek, projeyle ilgili iç raporlar yazmak, bunu dernekte ilgili kişilere bildirmek,
 • Proje finansal işlerinde takip yapmak, alımlar için gereken araştırmaları yapmak ve çıktıları ilgili kişiye sunmak, proje bütçesiyle ilgili gelişmeleri dernek yetkililerine ve hibe sağlayıcısına raporlaştırmak,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek
 • Proje gereği oluşturulacak gruplar ve ağlarda işleyişi sağlamak, geliştirmek, projeyle ilgili grupları ilgilendiren gelişmeleri iletmek
 • Proje gereği düzenlenecek etkinlik, atölye, toplantı vb. organizasyonlarını düzenlemek; organizasyonlarda tanıtım faaliyeti göstermek; etkinliklerle ilgili geri bildirimlerin alınması ve raporlanmasını sağlamak
 • Projeyle ilgili tanıtım, duyuru vb. içeriklerin oluşturulmasına destek olmak; dernekteki ilgili kişiyle çalışmak
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek
 • Dernek içinde yapılan kapasite geliştirme etkinliklerine, hedef – strateji toplantılarına katılmak
 • Derneğin dahil olduğu ağların ve platformların çalışmalarını takip etmek ve ilgili ağ/platformlardaki kurumlarla ortak projeler geliştirilmesini sağlamak
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak
 • DER Genel Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak
 • Proje başvurularını yapmak (uluslararası fonlar)
Adaylarda Aranan Öncelikli Nitelikler
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (sosyoloji, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi vb sosyal bilimler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel en az 3 yıl çalışma deneyimli,
 • Proje yürütme ve raporlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • İleri derecede İngilizce okuma, yazma, konuşma becerisine sahip,
 • Kadın çalışmalarında bilgili, farkındalık sahibi ve alan deneyimine sahip,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Etkili sunum becerisine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü, Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yüksek katılımın olması beklenen etkinlik, konferans, toplantı düzenlemekte becerili ve deneyimi olan
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
 • İnternet ve MS Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan
 • İstanbul’da ikamet ediyor veya edebilecek olan
Başvuru

Pozisyona buradan başvurabilirsiniz.