KEDV Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Arıyor

KEDV; Oxfam ile iş birliği içinde afet bölgesinde gerçekleştirdiği insani yardım ve kalkınma programı çerçevesinde Hatay'da ve Gaziantep’te görevlendirilecek Satın Alma ve Lojistik Sorumluları arıyor.
İş Tanımları

Raporlama

 • Tedarik & Lojistik raporlarının hazırlanması ve dağıtılması suretiyle, Tedarik & Lojistik fonksiyonunun ve faaliyetlerinin görünürlüğünün sağlanması
 • Başlıca risk ve iyileştirme alanlarının belirlenebilmesi amacına yönelik olarak tedarik zinciri ve süreçlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve analiz edilmesi için KPI’lar da (Temel Performans Göstergeleri) dahil olmak üzere araçların/sistemlerin kullanılması.
 • Kurumsal bağışçı raporlamasıyla ilgili gerekliliklerin öngörülmesi ve koordine edilmesi

İş Birliği

 • Uygulayıcı ortaklarla birlikte gerçekleştirilen tedarik faaliyetlerinin tasarımı ile teslimatının işbirliği içerisinde gerçekleşmesinin sağlanması.
 • Ortak hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla, uygulayıcı ortaklarla birlikte faaliyetlerin ve kaynakların koordine edilmesi

Proje Tedarik Planlaması 

 • Bölge müdürü ile işbirliği içerisinde ve KEDV standartları ile prosedürlerine uygun olarak, uygun bir tedarik yapısının tasarlanması:
 • Yeni programların ve bağışçı tekliflerinin ilk aşamaları da dahil olmak üzere, proje döngüsü boyunca, tedarik faaliyetlerinin (yeniden) planlanmasıyla ilgili bilgi temin edilmesi
 • Tedarik sürecinin etkinliği ve kalitesinin düzenli olarak gözden geçirilmesi.
 • Projelerde tedarik zinciriyle ilgili bir risk kaydının tutulması ve hafifletici eylemlerin hazırlanması.
 • Yönetim bilgilerinin hazırlanması amacıyla verilerin analiz edilmesi ve seçilmesi için tedarik zinciri bilgi sistemlerinin kullanılması.

Satın Alma  

 • KEDV standartlarına, prosedürlerine ve bağışçıların gerekliliklerine uygun olarak, tüm satın alma faaliyetlerinin planlanması, organize ve koordine edilmesi
 • Proje stok yönetimi ve teslimat
 • Mevcut ve öngörülen program ihtiyaçları, güvenlik gereklilikleri ile sağlık ve güvenlik prosedürleri göz önünde bulundurularak, uygun depo yerinin değerlendirilmesi, deponun yerleşim düzeninin, personel istihdam yapısının ve kayıt tutma sisteminin tasarlanması ve kurulması.
 • Depo ve dağıtım ile ilgili proje faaliyetlerin denetlenmesi, yönetilmesi ve koordine edilmesi
 • Malzeme kullanımı ve stok seviyesi durumu ile ilgili zamanında raporlama yapılması ve proje yöneticileriyle birlikte asgari stoklara ilişkin düzenli gözden geçirmelerin koordine edilmesi

Filo Yönetimi

 • Operasyonun nakliye ile ilgili yerel düzenlemelere ve ayrıca Oxfam KEDV standartlarına ve prosedürlerine uygun olmasını sağlamak suretiyle, proje filosunun yönetilmesi
 • Maliyetlerin ve performansın izlenebilmesi ve yönetim raporlarının hazırlanabilmesi için filo yönetim sistemlerinin kullanılması

Varlık ve Ekipman Envanteri Yönetimi

 • KEDV’in standartlarına ve prosedürlerine ve ayrıca bağışçıların gerekliliklerine uygun olarak, varlıkların ve demirbaşların planlamasının, yönetiminin, idamesinin ve elden çıkarılmasının yönetilmesi ve koordine edilmesi.

İletişim ve Güvenlik

 • Kendisine delege edilen, güvenlikle ilgili faaliyetlerin yönetilmesi
 • Güvenlikle ilgili olarak personel tahliye planları ve projeyle ilgili gerekli olan hibernasyon (minimum güç tüketim durumu) stokları konusunda liderlik edilmesi
 • Gerekli olan iletişim sistemlerinin devreye sokulması sağlanarak, her zaman için filo ve insan kaynaklarının hareketlerinin yönetilmesinde güvenlik odak noktası ile yakın işbirliği içerisinde çalışılması
Yetkinlikler
 • Yukarıda listelenen lojistik faaliyetleriyle ilgili en az 2 yıllık deneyim
 • İyi derecede İngilizce konuşabilme yeteneği
 • Yukarıda listelenen lojistikle ilgili yetkinlikler (teklif ve ihale süreci yönetimi dahil, tedarik planlarının üretilmesi ve tedarik malzemelerinin yönetilmesi, ekip yönetimi ve desteği, depo, araç filosu yönetimi, güvenlik farkındalığı ve iletişim) konusunda gerekli niteliklere ve deneyime sahip olmak
 • Güçlü analitik ve stratejik planlama yetenekleri
 • Planlama ve organizasyon yetenekleri dahil, insanların ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesine ilişkin kanıtlanmış bir başarı geçmişi
 • Mükemmel diplomasi, nezaket ve müzakere yetkinliklerine, iyi kişilerarası ve ekip yetkinliklerine, baskı altında sakin kalabilme ve stratejik öncelikleri gözden kaybetmeme kapasitesine sahip olmak
 • İdeal olarak operasyonel ve operasyonel olmayan program yönetimi bağlamında olmak üzere, daha önceden yurt dışı iş deneyimine sahip olmak
 • Güvenli olmayan ortamlarda deneyim ve güvenlik yönetimi prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak
 • İnsani yardım prensiplerine ve eylemlerine bağlılık
 • Oxfam KEDV’in eşit fırsat ve toplumsal cinsiyet uygulamalarına bağlılık
 • Toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik konularını lojistik programlarına dahil etmek konusunda kanıtlanmış deneyime sahip olmak bir avantajdır.

Not

Bu iş tanımı, bir kılavuz olması amacıyla düzenlenmiştir ve dolayısıyla, stratejik gelişmeler ve pozisyonda görev alacak kişi ile yapılacak görüşmeler ışığında zaman zaman değişiklik gösterebileceği için, esnek olmayan bir şartname olarak görülmemelidir.

Operasyonel yoğunluk nedeniyle yalnızca kısa listeye alınan adaylarla iletişime geçilecektir.

Başvuru için özgeçmişlerinizi; başlıkta hangi il için başvurduğunuzu, SLS2023 koduyla belirterek ik@kedv.org adresine gönderebilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 07.09.2023