Nirengi Derneği Klinik Psikolog Arıyor

Nirengi Derneği, Hatay'da afetten etkilenen çocuk ve yetişkinlerle psikososyal destek faaliyetleri yürütecek Klinik Psikolog veya Uzman Psikolojik Danışman arıyor.
Görev ve Sorumluluklar
 • Afet bölgesinde geçici yerleşim yerlerinde veya dağınık düzende yer alan çocuklarla veya yetişkinlerle bireysel ve grup psikolojik danışmanlığı yürütmek,
 • Çocuklar ve/veya yetişkinler için psikososyal destek konularında taslak eğitim içeriklerinin  hazırlanması, Nirengi uzmanları ile içeriklerin finalize edilmesi ve eğitmenlik görevinin üstlenmek,
 • Vaka özelinde ihtiyaç halinde Nirengi Derneği sevk mekanizmasını işleterek kişiselleştirilmiş müdahale planı yürütmek ve takip etmek,
 • Sanat terapisi, psikodrama vb. tekniklerin kullanımı ile psikososyal destek müdahaleleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Tüm bireysel ve grup danışmanlık faaliyetlerinin dokümantasyonunu yapmak;
 • Tüm bireysel ve grup danışmanlık faaliyetlerine ilişkin ve toplanan veriler hakkında haftalık çalışma raporu sunmak;
 • Gerektiğinde alandaki diğer paydaşlar ile düzenli toplantılara katılmak;
 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklara ek olarak kişinin bilgi ve tecrübelerine bağlı olarak yeni görev ve sorumluluklar eklenebilir.
Aranan özellikler: 
 • İnsani yardım alanında özellikle de afet travması alanında deneyim sahibi olmak
 • Psikoloji veya psikolojik danışmanlık alanından mezun olmak
 • Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
 • Çocuklarla veya yetişkinlerle doğrudan bireysel ya da grup çalışması deneyimine sahip,
 • İnsani yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve/veya travma odaklı bireysel ve grup terapisi sağlayıcı bir kuruluşta en az 2 yıl profesyonel deneyime sahip olmak, (vaka yönetimi protokolleriyle ilgili deneyim sahibi olması tercih edilmektedir.)
 • İletişim yeteneği yüksek, akıcı, güvenli ve etkin konuşabilmek,
 • Konuşma/yazma/raporlama alanında iyi derecede İngilizce bilmek,
 • Bilgisayar ve Microsoft Office araçlarına hâkim, dijital becerileri güçlü olmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • Kolektif çalışmaya açık,
 • Kriz durumlarıyla baş edebilme ve danışanları/başvurucuları destekleyici müdahalede bulunabilme becerilerine sahip olmak,
 • Hak temelli çalışmalara dair temel bilgi sahibi,
 • Proje faaliyetlerine bağlı olarak esnek çalışma sürelerine uyum sağlayabilen,

Çalışma Şekli:

Full-Time/Tam Zamanlı

Çalışma saatleri: Haftada 6 gün

Başvuru için: 

Başvuru Tarihleri:

 • Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecek olup uygun görülen adaylarla başvuru süresi içerisinde ve takip eden günlerde çevrim içi görüşmeler yapılacaktır. Başvuru değerlendirilmesi olumsuz olan adaylara başvuru süreci ardından olumsuz dönüş yapılacaktır. Pozisyona uygun aday/adayların bulunması durumunda ilan kapatılacaktır.

ÖNEMLİ: Üniversitelerin psikoloji veya psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olan ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış en az 2 yıl deneyimli adaylar aramaktadır. Bu bölümler harici yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru yapmak için buradaki link üzerinden başvurunuzu iletmeniz gerekmektedir.