Hayata Destek Derneği Proje Yöneticisi Arıyor

Hayata Destek Derneği, Hatay’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Proje Yöneticisi olarak çalışacak ekip arkadaşı arıyor.
Sorumluluklar
 • Nakit Temelli Yardımın planlama, uygulama ve değerlendirmesinin denetlenmesi,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile projelerin bütçelerini planlamak, bütçe raporlarını takip etmek ve gerekli durumlarda bütçeyi revize etmek,
 • Yürütülen proje kapsamında proje kapanış ve denetim süreçlerinden sorumlu olmak,
 • Gereken durumlarda yerel ortaklar, devlet kurumları, donörler ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanması,
 • Saha personelinin geri bildirimleri ve yerel bağlamda değişen durumlara dayanarak proje planlarının uyarlanması,
 • Faydalanıcılar, toplum liderleri, yerel ve ulusal devlet temsilcileri ve donörler dâhil olmak üzere ana paydaşlarla ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi,
 • Organizasyonun misyonunu ve projelerini yerel topluluklara, devlet kurumlarına ve donörlere savunulması,
 • Projenin etkisinin ve etkinliğinin ölçülmesi için İzleme ve Değerlendirme birimi ile koordinasyon sağlanması,
 • Proje öğrenmelerinin ve en iyi uygulamaların belgelenmesini ve ilgili paydaşlarla paylaşılmasının sağlanması,
 • Faaliyetlere ilişkin haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması ve ilgili yöneticiye sunulması,
 • İşe alım, işten çıkış, kariyer ve disiplin süreçleri gibi insan kaynakları süreçlerini İnsan ve Kültür Departmanı, Saha Koordinatörü ve gerektiğinde sektör yöneticileriyle ile birlikte prosedüre uygun olarak uygulamak ve yönetmek,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile derneğin Program, İnsan ve Kültür, Mali ve Resmi İşler, Tedarik Zinciri, MEAL, Güvenlik ve İletişim ve Kaynak Geliştirme Departmanları tarafından geliştirilen politika ve prosedürleri ilgili departmanlar ile koordineli bir şekilde uyarlamak, yürütmek ve geliştirilmesine destek olmak,
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve organize edilmesi, iş planlarının yapılması,
 • Ekip içinde öğrenme ve yenilikçi bir kültürün teşvik edilmesi,
 • Proje ekibinin yönetilmesi, eğitim, mentorluk süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni proje tekliflerinin tasarımına destek verilmesi için ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmek,
 • Tüm faaliyetlerin Hayata Destek davranış kuralları, çocuk güvenliği politikaları, ilke ve prosedürlerine uygun şekilde yürütmek.
Tecrübe – Aranan Özellikler
 • Üniversitelerin sosyal bilimler, uluslararası kalkınma, ekonomi, işletme yönetimi veya ilgili bölümlerden mezun olan,
 • İnsani yardım veya kalkınma projelerini yönetme alanında deneyimli,
 • Proje ve ekip yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimi olan,
 • Nakit ve Kupon Yardımı (CVA) veya Nakit Temelli Müdahaleler (CBI) konusunda deneyimli,
 • Rapor yazma deneyimi olan,
 • İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasında deneyimli,
 • Bütçe yönetimi ve donör ilişkileri konusunda deneyimi olan,
 • Yerel piyasa sistemlerini ve sosyo-ekonomik bağlamı iyi anlayan,
 • Yazılı ve sözlü olarak İngilizce kullanabilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yürütüyor. Tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyor.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.