Pikolo Derneği Kıdemli Proje Sorumlusu Arıyor

Pikolo Derneği, uygulamasını yürüttüğü ve paydaşı olduğu projelerde görevlendirmek üzere Ankara ilinde ikamet eden veya edebilecek “Kıdemli Proje Sorumlusu” takım arkadaşı arıyor.
Görev Tanımı

Kıdemli Proje Sorumlusu, Proje Koordinatörünün doğrudan gözetimi altında çalışır ve proje faaliyetlerinin ilerlemesini sağlamak ve ortaya çıkan sorunları çözmek için proje personeli ile yakın koordinasyon içinde uygulanan projenin uygulanmasını destekler.

Sorumluluklar
 • Proje Koordinatörü ile yakın işbirliği içinde, proje faaliyetlerinin uygulanmasını koordine etmek.
 • Proje kapsamındaki çalışmalardan yararlanabilecek kişilerin tespitinin yapılmasını ve bu kişilerle görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Saha çalışmalarında aktif olarak yer alarak ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ihtiyaçların raporlanmasını sağlar,
 • İş planları geliştirerek bunların tamamlandığından emin olmak ve ilerlemeyi kontrol etmek için proje ekibiyle birlikte çalışmak,
 • Proje ekipleriyle ortak olarak yararlanıcılara dağıtılacak materyallerin takibi ve konu ile ilgili destekleyici dokümanların eksiksiz tutulmasında Lojistik Sorumlusu ile ortak hareket eder,
 • Proje saha ekipleri ile koordineli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirir,
 • Süreç raporlaması kapsamında aktivite/göstergelere ilişkin verileri toplanmasını denetler, destekleyici dokümanların eksiksiz biçimde toplanmasını sağlar,
 • Saha çalışanları ile bilgi paylaşımı oturumları gerçekleştirerek görünürlük faaliyetlerini gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Proje Yönetim Ekibi desteği ile projenin günlük, haftalık ve aylık işlerinin takibini sağlar,
 • Ölçüm araçlarının geliştirilmesine yönelik İzleme ve Değerlendirme ekibine geri bildirimde bulunur,
 • İşveren ve diğer proje paydaşlarının gerçekleştirdiği eğitimlere ve oturumlara katılmakla sorumludur,
 • Projeler Koordinatörüne projenin finansmanını, insan kaynaklarını, varlıklarını, satın alma, lojistik ve idari konuları yönetmede, kaynakların etkin kullanımını sağlamada ve işveren kural ve prosedürlerinin yanı sıra bağışçı veya fon gereksinimlerine uyumu sağlamada yardımcı olur,
 • Proje saha personelinin izinlerini ve devamsızlıklarını izler,
 • Yeterli hizmet sağlanmasını, bilgi akışını ve projenin yükümlülüklerine uygunluğunu sağlamak için başta operasyonlar, proje desteği ve kalite güvencesinden sorumlu olanlar olmak üzere ilgili tüm idari birimlerle bağlantı kurar,
 • Yukarıdakilere ek olarak Kıdemli Proje Sorumlusundan, Proje Koordinatörü tarafından talep edilen diğer görevleri de yapması istenebilir.
 • Proje sonuçlarına ulaşmak için proje faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak
 • Proje hedeflerini karşılamak için proje performansının izlenmesini sağlamak,
Aranan Özellikler
 • Sivil toplum alanında proje yönetimi, kapasite geliştirme, personel desteği ve eğitimi ile koruma alanında en az 4 yıllık mesleki deneyim gereklidir.
 • Uluslararası koruma, insan hakları hukuku, sosyal hizmet veya diğer ilgili alanlarda üniversite mezunu olmak,
 • Güçlü sosyal ilişkilere ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Ekip yönetimi ve kurum temsiliyetinde güçlü yetkinliğe sahip olmak,
 • Etkin planlama ve organizasyon becerilerine sahip olmak,
 • Analitik ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak
 • Gerekli desteğin sağlanmasını kolaylaştırmak için proje personeli ve paydaşları ile etkili çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme konusunda yetkinliğe sahip olmak,
 • Microsoft Office araçlarında ve internet kullanımında yüksek yeterlilik.
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek,
 • En az iki yıllık B2 ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek,
 • Çok sık seyahat etme konusunda herhangi bir engelin bulunmaması, (Proje akışına göre seyahatlerin yoğunlaştığı dönemler oluşmaktadır.)

Çalışma Yürütülecek Lokasyon: Ankara

Süre: Min. 3 ay, Max. 9 ay (Performansa göre kontrat yenilenebilir.)

 • Başvuru yapan adaylardan sadece ön listeye giren adaylara geri dönüş yapılacaktır.
 • Ön listeye giren adaylardan koşullar için kanıtlayıcı doküman talep edilecektir.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Pikolo Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”