Etki Çemberleri Vakfı Proje Asistanı Arıyor

Etki Çemberleri Vakfı, Plastiksiz İşletmeler ile Etki Pozitif Dönüşüm: Kaş ve Gökçeada adlı projesinde görev almak üzere proje asistanı arıyor.

Kurum: Etki Çemberleri Vakfı 

Proje: Plastiksiz İşletmeler ile Etki Pozitif Dönüşüm: Kaş ve Gökçeada 

Pozisyon: Proje Asistanı

İlan Kapanış Tarihi: 25.01.2023

Lokasyon: Gökçeada

Çalışma Şekli: Tam zamanlı

Proje Süresi: 01.02.2023 – 31.12.2023

Etki Çemberleri Vakfı – Gökçeada Projesi 

Türkiye’nin en büyük adası ve su kaynakları bakımından dünya üzerinde en verimli dördüncü ada olan Gökçeada’nın; yenilenebilir enerji ve atık yönetimi uygulamaları, ekolojik mimari stratejileri, doğal kaynakların korunması alanında yapılacak projeler ve yatırımlar ile çevre bilinci yüksek, toprağa, suya, havaya saygılı üretim ve turizm yaparak sosyo-kültürel olarak gelişip kalkınacak ve kendi kendine yetebilecek bir ada olmasını mümkündür.

Etki Çemberleri Vakfı, bu ideale inanarak Gökçeada’yı desteklemek için projeler geliştirmiş ve bu projeler iki farklı kurum tarafından destek almıştır.

 • Turquouise Coast Environment Fund 
 • UNDP GEF-SGP

Projeler kapsamında;

 • Gökçeada sakinlerinin (çocuklar, kadınlar, işletme sahipleri vb.) Gökçeada’yı koruma ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlama konularında kapasitelerinin arttırılması
 • Farklı sektörleri temsil eden işletmelerin de katılımı ile bu bilincin yayılması için birlikte etkinlikler gerçekleştirilmesi
 • Gökçeada’daki işletmelerin tek kullanımlık plastik kullanmamaları/kullanımlarını azaltmaları sağlayacak alternatif çözüm önerileriyle tanışması ve bu alternatiflere ulaşması,
 • Gökçeada’daki yerel kurum ve kuruluşların proje yazabilmeleri, hazırladıkları projeye fon bulabilmeleri ve tasarladıkları projeyi yürütebilmeleri için kendi belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  
Görev Tanımı
 • Proje ile ilgili süreçleri yürütmek,
 • Projeyi hedefe uygun şekilde yürütmek,
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütmek,
 • Veri analizi çalışmalarına destek olmak
 • Elde edilen verilerin planlanmasında, yapılandırılmasında ve görselleştirilmesinde rol almak
 • Proje katılımcıları ve diğer proje paydaşları yapılan çalışmalara destek vermek,
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimleri kurmak ve sürdürmek,
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje takvimine uygun şekilde yapmak,
 • Proje etkinliklerinin (seyahatler, toplantılar, uzman çalışmaları, vb.) ve  paydaşlarla ilişkilerin koordinasyon ve organizasyonu sağlamak,
 • Projenin iletişim kanallarında (sosyal medya, yerel basın vb.)  görünürlüğünü sağlamak,
 • Tüm çalışmalarda evrensel etik değerlere uyarak ekip ruhu ile hareket etmek
 • Proje koordinatörünü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek/yerine getirmek.
Aranan Nitelikler
 • Gökçeada’da yerleşik olan veya yerleşebilecek olan,
 • Önlisans ve lisan bölümlerinden mezun (Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler)
 • Sivil toplumda gönüllü veya profesyonel çalışan olarak en az 1 yıl deneyimi olan,
 • Etkili, uygun ve şeffaf iletişim kuran,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Süreç ve sonuç odaklılığa özen gösteren,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vakıf ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, 
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Raporlama ve koordinasyon becerisine sahip
 • Sosyal medya ve sözel iletişimde deneyimi olan
 • MS Office programlarına (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint)  ve çevrimiçi araçlara hakim,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Başvuru için iki alternatif bulunmaktadır: 

1- Güncel özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu 25 Ocak 2023 Çarşamba Günü 16.59’a kadar info@etkicemberleri.org adresine “EÇV – Gökçeada Proje Asistanı” başlığı ile gönderebilirsiniz.

2- Linkedin üzerinden açılan ilana  “Kolay Başvuru” seçeneğini tıklayarak güncel özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu  iletebilirsiniz.

NOT: Linkedin tek doküman kabul etmektedir. Özgeçmişinize ek bir sayfa oluşturarak motivasyon mektubunuza yer verebilirsiniz.  Linkedin Başvurusu için tıklayınız.