Sivil Toplum için Bilgi Paylaşımı Çalıştayları Başlıyor

STGM, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi Projesi kapsamında 'Sivil Toplum için Bilgi Paylaşımı Çalıştayları' düzenleyecek. Çalıştay serisinin ilki mali mevzuat ve uygulamaları başlığında 27 Aralık 2022 Salı günü Adana’da gerçekleştirilecek.

Çalıştay ile sivil toplum örgütlerini ilgilendiren mali mevzuat ve uygulamalara odaklanarak, finans uzmanı, muhasebeci veya mali müşavir gibi meslek uzmanlarının dışında dernek çalışanları, yöneticileri, dernek yönetim kurulu üyeleri (Sayman gibi) ve dernek başkanı gibi sivil toplum aktörlerinin yükümlülükler ve uygulamalarla ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını artırmak hedefleniyor.

Hangi Başlıklar Üzerine Konuşulacak?
  • Derneklerde üye kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
  • Tutulması zorunlu mali defterler, defter tutma esasları ve tasdikleri
  • Derneklerle ilgili vergi yükümlülüklerine genel bir bakış
  • Genel kurul süreci ve takip edilmesi gereken prosedürler
  • Derneklerde finans yönetimi
  • Dernekler ve temsilciliklerin yerine getirmesi gereken yasal bildirimler, vermesi gereken beyan ve formlar
  • Yurtdışından yardım alma ve yurtdışına yardım ile i̇lgili bilgiler, doldurulması gereken formlar ve bu yardımların vergisel boyutları
  • Bağış ve yardımlar, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğe genel bakış (Resmî Gazete tarihi: 27.12.1999 ve sayısı: 23919)
Nasıl Katılabilirsiniz?

Çalıştaya katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin katılımcı bilgi formunu en geç 22 Aralık 2022, Perşembe günü saat 13:00’e kadar doldurmaları gerekiyor. 

Çalıştayın yeri, adresi, saati ve program ile ilgili detaylı bilgiler, katılımcı bilgi formunda belirtilen e-posta adresine en geç çalıştaydan bir gün önce iletilecektir. Çalıştayın dili Türkçe olup herhangi bir dile çeviri hizmeti olmayacaktır.

Çalıştaya katılım için şehir içi veya şehirler arası ulaşım ve konaklama masrafları katılımcıların kendisine ait olacaktır. 

Çalıştay ile ilgili sorularınız için bilgimerkezi@stgm.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.