Denge ve Denetleme Ağı Proje Saha Sorumlusu Arıyor

Denge ve Denetleme Ağı, Sabancı Üniversitesi(SU) İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile birlikte, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (Sida) mali desteği ile “Demokratik ve Aktif Vatandaşlığın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürüteceği çalışmaları için Ağ’ın profesyonel ekibinde yer alacak Proje Saha Sorumlusu arıyor.
İş Tanımı:
 • DDA ilke ve değerleri, iletişim stratejisi, stratejik planı kapsamında DDA’nın yerel ve ulusalda bulunan bütün sivil toplum örgütü üyeleri ve paydaşları (karar vericiler, akademisyenler, yerel yönetimler, yerel medya, üniversiteler, meslek odaları vb.) ile ilişki ağları oluşturmak, bu aktörlerle temel iletişimin yürütülmesinden sorumlu olmak.
 • Yerelde ve/veya DDA illerinde DDA’nın görünürlüğünü sağlamak, kapasite geliştirmek, yerel topluluğunu büyütmek ve bu topluluğun sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Savunuculuk birimi ve yerel aktörlerin katkıları ile aylık/yıllık saha stratejisi hazırlamak ve gerekli görüldüğünde saha stratejisini güncellemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Bölgesel/yerel düzeyde yürütülecek bütün saha çalışmalarını (kampanya, eğitim, ziyaret, toplantı, vb.) ilgili birimler ve savunuculuk koordinatörü ile planlamak, içerik oluşturmak, randevuları yürütmek, toplantıları kolaylaştırmak ve saha bölümünü koordine etmek.
 • DDA illerinde yapılacak çalışmaların lojistik ve organizasyon süreçlerini savunuculuk koordinatörü ile yürütmek, saha bütçesinden sorumlu olmak.
 • DDA’nın yürüteceği aktif vatandaşlık eğitimleri, kapasite geliştirme, katılım ve farkındalık oluşturma çalışmalarında, ilgili uzmanlarla ve eğitmelerle temel ilişkilerin yürütülmesinde savunuculuk koordinatörüne destek olmak.
 • DDA’nın yerel koordinatörlerinin kapsite geliştirme, eğitim, yapılanma süreçlerini yürütmek.
 • Düzenli olarak saha analiz ve etki raporları hazırlamak,  bu raporlara göre streteji geliştirmek ve uygulamak.
 • Saha ile ilgili tüm çıktıların raporlanması, dosyalanması, arşivlenmesi ve veri tabanının güncel tutulmasından sorumlu olmak.
 • Üye/topluluk, saha iletişim faaliyetleri ve materyallerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Proje dahilinde bölgede/yerelde yürüteceği bütün çalışmalarda ve topluluk ilişkilerinde DDA ilke ve değerleri ve stratejik planlarına göre hareket etmek, güvenilirliğin sağlandığından emin olmak.
 • DDA/proje takımı başta olmak üzere İPM ve ilgili tüm SU diğer birimleri ile etkin koordinasyon ve iletişim içinde olmak
Aranan Özellikler:
 • Tercihen Sosyal Bilimler alanında, en az 4 yıllık lisans derecesi sahibi olmak
 • Sivil toplum alanında, tercihen sahada ve gönüllü yönetiminde en az 4 yıl profesyonel deneyim sahibi olmak
 • Yerel/ulusal siyasi gündeme hakim olmak ve gelişmeleri analiz etme becerisi taşımak
 • Çok iyi derecede iletişim, sunum ve raporlama becerilerine sahip olmak (yazılı, sözlü, kültürler arası)
 • Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş/ideolojilere sahip Ağ üyeleri, paydaşları ve teknik birim çalışanları ile uyum içinde, etkin çalışabilmek
 • Farklı işleri bir arada yürütebilme becerisine sahip olmak ve zamanında tamamlamak
 • Yaratıcı fikirler üretmeye ve geliştirmeye açık olmak
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Takım çalışmasına ve birim yönetmeye uygun olmak
 • Seyahat engeli bulunmamak, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

Pozisyonun görev süresi 15 Mart 2024’e kadardır, bu sürenin alınan proje desteklerine paralel olarak uzatılması planlanmaktadır. Görev yeri Ankara’dır ve tam zamanlı (fulltime) olarak istihdam edilecektir. Pozisyonla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların 16 Aralık 2022 saat 17:00’ye kadar, özgeçmişlerini e-posta konu başlığına “Proje Saha Sorumlusu” yazarak, ik@birarada.org adresine göndermeleri  gerekmektedir.