Denge ve Denetleme Ağı’nın Demokrasi Atölyeleri Sonuç Raporu Yayınlandı

Denge ve Denetleme Ağı, seçim süreci boyunca yürüttüğü 'Gözümüz Demokraside' kampanyası kapsamında 15 farklı şehirde toplamda 32 Demokrasi Atölyesi gerçekleştirdi. 400 kişiye ulaşan atölyelerde katılımcılar, nasıl bir Türkiye’de yaşamak istediklerini; taleplerini ve çözüm önerilerini hayali siyasi partiler ve hazırladıkları seçim bildirgeleri aracılığıyla dile getirdi.

Kutuplaşmanın aşılmasına katkı sağlanması ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarına, özellikle 18-25 yaş arası gençlerin katılımı yoğun oldu.

Demokrasi Atölyeleri’nin önemli çıktılarını içeren sonuç raporunda ise atölye katılımcılarının önceledikleri sorun alanları; ortaklaştıkları konularda ön plana çıkan talepleri, bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerine ilişkin kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yer alıyor.

Ekonomi ve ‘Niteliksiz’ Eğitim Sıralamanın Başında

-Rapora göre, farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı cinsiyet, yaş ve meslek gruplarından gelen katılımcıların ortaklaştıkları sorun alanlarının başında “ekonomi” geldi. Ekonominin ardından öncelik verilmesi gereken sorunları haklar ve eğitim sistemi izledi.

-Ekonomi ana başlığı altında; işsizlik, geçim sıkıntısı ve gelir dağılımı; haklar konusunda toplumsal cinsiyet; eğitim söz konusu olduğunda ise “niteliksizlik” en sık belirtilen sorun alanları arasında yer aldı.

-Göçmen sorunu, adalet sistemi, liyakatsizlik, yönetişim ve demokrasi de en çok dile getirilen başlıklar olarak ön plana çıktı.

Çözüm Önerileri Ne Oldu?

Raporda katılımcıların “seçim bildirgelerinde” söz konusu sorun alanlarına ilişkin sundukları çözüm önerilerinin bazıları ise şöyle sıralanıyor:

  • Ekonomi konusunda bireylerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, sosyal devletin güçlendirilmesi ve vergi adaletinin sağlanmasına yönelik bölüşüm politikaları.
  • Toplumsal cinsiyet başlığı altında, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi, 6284 sayılı kanunun kapsamının genişletilmesi.
  • Eğitim sisteminin niteliğinin artırılması; okulların altyapılarının iyileştirilmesi, öğretmenlere hak ettikleri gelirin sağlanması ve müfredatların güncellenmesi.
  • Eşitsizliği gidermek amacıyla temel eğitimin ücretsiz olması, özel/devlet ayrımının azaltılması ve okullara ulaşımın ücretsiz olması. Üniversitelerin özerkliği ve pratik eğitime odaklanılması.
  • Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını sağlayacak tedbirlerin alınması, hakim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesi.
  • Demokrasinin gelişmesi için yerel yönetimlerin güçlenmesi, STÖ’lerin kapasitelerinin artırılması ve katılımın cazip hale getirilmesi.
  • İfade ve düşünce özgürlüğünün teminat atlınaa alınması ve karar vericilerin bilinçlendirilmesi.
  • Liyakatsizliğe son vermek amacıyla adil atama kriterlerinin oluşturulması, mülakat sisteminin kaldırılması ve atamaların denetlenmesi.
  • Afet Bakanlığının kurulması, imar affının yasaklanması ve yapı denetim faaliyetlerinin artırılması.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.