Denge Denetleme Ağı Takım Arkadaşı Arıyor

Denge ve Denetleme Ağı, 'Demokratik ve Aktif Vatandaşlığın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında yürüteceği çalışmaları için Ağ’ın profesyonel ekibinde yer alacak  Proje Asistanı arıyor.
İş Tanımı 
 • İlgili birim yöneticilerinin koordinasyonunda Denge ve Denetleme Ağı’nın ulusal ve yereldeki üye  ve paydaş ilişkilerinin koordinasyonuna destek olmak 
 • Kampanya, savunuculuk, politika geliştirme, kapasite geliştirme ve eğitim çalışmalarının  planlaması, yürütülmesi ve takip edilmesine destek olmak  
 • Eğitmenler, uzmanlar ve danışmanlarla temel ilişkileri yürütmek  
 • Birim koordinatörlerinin yönlendirmesi ile ulusal, bölgesel ve yerel faaliyetlerin organizasyonunu  ve lojistik süreçlerini yürütmek (randevu, lojistik, görünürlük, temel faaliyet bütçeleri, veri kaydı,  raporlama vs.)  
 • İlgili tüm dokümanların raporlanması, dosyalanması, arşivlenmesi ve veri tabanının güncel  tutulmasından sorumlu olmak  
 • Toplantı ve çalışma materyallerinin hazırlanmasına destek olmak  
 • Üye toplantılarına katılmak ve toplantı tutanaklarını tutmak  
 • Medya takip listelerinin, data sisteminin ve topluluk datasının güncel tutulmasından sorumlu  olmak 
 • Düzenli olarak analiz ve etki raporlarının hazırlanmasına destek olmak 
 • Diğer birimlerle ve ağ aktörleri ile etkin koordinasyon ve iletişim sağlamak
Aranan Özellikler 
 • Tercihen Sosyal Bilimler alanında, 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak 
 • Sivil toplum alanında en az 1 yıl çalışmış olmak 
 • Organizasyon ve lojistik koordinasyonda deneyimli olmak  
 • Siyasi gündemi takip etmek ve gelişmeleri analiz etme becerisi taşımak 
 • Çok iyi derecede iletişim, sunum ve raporlama becerilerine sahip olmak (yazılı, sözlü, kültürler  arası) 
 • Farklı işleri bir arada yürütebilme becerisine sahip olmak ve zamanında tamamlamak Yaratıcı fikirler üretmeye, geliştirmeye ve öğrenmeye açık olmak  
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak 
 • Takım çalışmasına uygun olmak 
 • Seyahat engeli bulunmamak, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek 
 • Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş/ideolojilere sahip Ağ üyeleri, paydaşları ve teknik  birim çalışanları ile uyum içinde, etkin çalışabilmek

Pozisyonun görev süresi 15 Mart 2024’e kadardır, bu sürenin alınan  proje desteklerine paralel olarak uzatılması planlanmaktadır. Görev yeri Ankara’dır ve tam  zamanlı (fulltime) olarak istihdam edilecektir. Pozisyonla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan  adayların 31 Ağustos 2022 saat 17:00’ye kadar, özgeçmişlerini e-posta konu başlığına “Proje Asistanı İş  Başvurusu” yazarak, ik@birarada.org adresine göndermeleri gerekmektedir.