Öğretmen Ağı, İletişim Koordinatörü’nü Arıyor!

Öğretmen Ağı, çalışmalarını geniş kitlelere ulaştıracak, Ağ’ın bilinirliğini artıracak ve Ağ’ın büyümesine katkı sağlayacak kaynaklara ulaşmasını sağlayacak İletişim Koordinatörü’nü arıyor. 
İş Tanımı

İletişim Koordinatörü’nden

 • Öğretmen Ağı’nın içerik üretim süreçlerini yönetmesi ve içerik üretmekle sorumlu birimler arasında koordinasyonu sağlaması,
 • Öğretmen Ağı uzun vadeli ve yıllık iletişim stratejisini geliştirmesi ve stratejiye dayalı üç aylık iletişim planı ve dijital pazarlama planını oluşturması,
 • Dijital pazarlama stratejisi ile uyumlu olacak şekilde reklam yönetim süreçlerini Dijital Etkileşim birimi ile koordine etmesi,
 • Ağ’ın sosyal medya yönetimini üstlenen İletişim Sorumlusu’nu süpervize etmesi,
 • Öğretmen Ağı podcastlerinin yapım ve duyuru süreçlerini yönetmesi, podcastlerin bilinirliğini artırmak için gerekli işbirlikleri geliştirmesi,
 • Ağ’ın ulusal ve uluslararası eğitim ortamlarında marka bilinirliğini artırması
 • Ağ’ın medya ile ilişkilerini yürütmesi,
 • Öğretmen Ağı’nın düzenlediği Yaratıcı Özgüven Festivali’ni koordine etmesi,
 • Ağ’ın düzenlediği etkinliklerin iletişim süreçlerini yürütmeleri için ilgili birimleri yönlendirmesi,
 • Ağ’ın iletişim çalışmalarının öğretmenlerin ihtiyaç ve görüşlerini yansıtmasını sağlamak için belirli etkinlik dönemlerinde çalışma grupları kurması ve öğretmenleri iletişim çalışmalarının bir parçası yapacak stratejiler geliştirmesi,
 • ogretmenagi.org websitesinin öğretmenler ve eğitim paydaşlarını hedefleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi sürecinde Dijital Etkileşim birimine gerekli yönlendirmeyi sağlaması,
 • Ağ’ın yıllık Faaliyet Raporu’nu yayına hazırlaması,
 • Ağ’ın iletişim faaliyetleri için hizmet veren üçüncü partiler ile ilişkileri yönetmesi,
 • Öğretmen Ağı’nı tanıtan metinleri ve tanıtıcı materyalleri gerekli durumlarda güncellemesi bekleniyor.
Başvuracakların;
 • 4 yıllık üniversite mezunu olması,
 • Tercihen benzer bir alanda en az 5 yıllık çalışma deneyimi olması,
 • Dijital pazarlama ve yayıncılık alanında deneyim sahibi olması
 • Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olması,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışması,
 • MS Office ve G Suite araçlarına hakim olması bekleniyor.

Ne Sunuluyor?

 • Sivil toplum kuruluşunda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Türkiye’nin çeşitli yerlerinden eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilirsiniz.
 • Özgeçmişlerinizi ve 750 kelimeyi aşmayacak motivasyon mektubunuzu 20 Kasım 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar info@ogretmenagi.org adresine “İletişim Koordinatörü 2022 – Başvuru” başlığı ile gönderebilirsiniz.