Öğretmen Ağı, Ağ Etkileşim Sorumlusunu Arıyor!

Öğretmen Ağı; 81 ilde öğretmenler ve pek çok paydaş kişi ve kurumla işbirliğinde sürdürdüğü ağ etkileşim çalışmalarına destek olacak, Ağ Etkileşim Sorumlusunu arıyor. 
İş Tanımı

Ağ Etkileşim Sorumlusundan; 

 • Öğretmen Ağı bünyesinde gerçekleştirilen saha inisiyatifi ve ihtiyaçlarını tespit etmesi, atölye, konuşma serisi gibi etkileşim araçları adı verilen etkinlik serilerini koordine etmesi,
 • Etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde, etkinlik yürütücü ve katılımcı öğretmenler ve paydaşlarla ile ilgili etkileşim süreçlerinin yönetilmesi,
 • İzleme değerlendirme süreçlerinin çıktılarını takip etme ve gerekli aksiyonları  saha faalietlerine yansıtma rolü üstlenmesi,
 • Saha faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması için İletişim ve Dijital Etkileşim birimleri ile bilgi akışını sağlaması,  
 • Ağ bünyesinde gerçekleştirilen paydaş işbirliklerinin ve projelerin içerik ve süreç tasarım, başvuru ve yürütme süreçlerini desteklemesi, 
 • Öğretmen Ağı’nın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı festival, çalıştay, buluşma ve program gibi çalışmalarda rol alması,
 • Ağ Etkileşim Biriminin sunum, rapor ve doküman üretim süreçlerinde sorumluluk alması bekleniyor.
Başvuracakların;
 • 4 yıllık üniversite mezunu olması,
 • Tercihen benzer bir alanda 2-3 yıllık çalışma deneyimi olması,
 • Eğitim alanına ilgisinin bulunması ve güncel çalışmaları takip etmesi,
 • Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olması,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışması,
 • MS Office ve G Suite araçlarına hakim olması,
 • Seyahat engeli bulunmaması bekleniyo.
Ne Sunulıyor?
 • Sivil toplum kuruluşunda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Ağ ve topluluk kolaylaştırıcılığı alanında bilgi ve deneyim kazanabilir, 
 • Ulusal ve uluslararası mecrada eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilir, 
 • Yenilikçi ve yaratıcı bir çalışma ortamının parçası olabilirsiniz.

Özgeçmişlerinizi 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar info@ogretmenagi.org adresine “Ağ Etkileşim Sorumlusu – Başvuru” başlığı ile gönderebilirsiniz.