SPoD İletişim Koordinatörü Arıyor

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Ekim başı itibariyle çalışmaya başlaması beklenen ve tam zamanlı istihdam edilmek üzere, İletişim Koordinatörü çalışma arkadaşı arıyor.

Pozisyon ismi: İletişim Koordinatörü
Çalışma süresi: Haftada 40 saat
Çalışma şekli: Uzaktan (tercihen hibrit)

Görev ve Sorumluluklar
 • SPoD’un iletişim stratejisini uygulamak ve gerektiğinde güncellemek,
 • SPoD’un stratejik planına ve iletişim stratejisine uygun yıllık iletişim planını ve bütçesini hazırlamak ve uygulamak,
 • SPoD’un kampanya ve savunuculuk faaliyetlerine destek olmak,
 • SPoD’un WordPress tabanlı internet sitesini güncel tutmak,
 • Sosyal medya hesaplarını SPoD’un ilkelerine göre yönetmek ve moderasyonunu sağlamak,
 • Sosyal medya hesapları ve internet sitesi için özgün içerik üretmek,
 • Sosyal medya hesaplarından ve diğer iletişim kanallarından gelen öneri, şikayet ve talepleri raporlamak ve ilgili ekiplere yönlendirmek,
 • Sosyal medya hesaplarını analiz ederek aylık raporlar oluşturmak,
 • Yıllık faaliyet raporları, aylık faaliyet bültenleri ve basın bültenlerini hazırlamak,
 • Reklam, etkinlik ve PR ajansları ile koordinasyonu sağlamak,
 • İletişim Gönüllü Ekibinin koordinasyonu yapmak, ekibin çalışmalarını planlamak, takip etmek ve geliştirmek,
 • SPoD’un iletişim stratejisinde belirtilen Onur Haftası ve SPoD doğum günü gibi günlere/ haftalara yönelik İletişim Ekibi ile birlikte kampanya çalışmaları üretmek ve takip etmek,
 • Derneğin tüm çalışma alanlarının iletişim süreçlerini yürütmek,
 • SPoD’un yayınları ve raporlarının kurumsal kimliğe uygunluk ve tasarım kontrolünü yapmak,
 • Gerektiğinde SPoD’un yayın ve raporlarını tasarlamak,
 • Dijital ve basılı materyal üretim süreçlerini koordine etmek,
 • Gerektiğinde Genel Koordinatör’ün delege etmesiyle toplantılarda SPoD’u temsil etmek.
Aranan Nitelikler
 • Genel anlamda insan hakları, özelde ise LGBTİ+ hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık sahibi olmak,
 • SPoD’un ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak,
 • Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Başarılı medya ve iletişim stratejileri ve kampanyaları geliştirme ve uygulama tecrübesi,
 • Medya ve iletişim çalışmaları için dijital kanalları kullanmada kanıtlanmış bir deneyim,
 • Tercihen sivil toplum kuruluşlarında, iletişim alanında gönüllü ve/veya profesyonel en az 3 yıl iş deneyimine sahip,
 • Microsoft Office programlarını, dijital iletişim araçlarını etkin ve verimli kullanabilen,
 • Görsel ve video düzenleme programlarına (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro, Canva, vb.) hakim olmak,
 • İletişim, planlama ve organizasyon becerileri yüksek,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Tercihen gönüllü yönetimi konusunda deneyim,
 • Tercihen İstanbul’da ikamet ediyor olmak,
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.
Başvuru Tarihi

Aranan özellikleri ve iş tanımını incelediğiniz pozisyona başvurmak için en geç 22 Eylül 2023 Cuma günü 17.59’a kadar başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayın.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile CV ve iletişim çalışmalarına ilişkin portfolyo ve niyet mektubu içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin SPoD ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacak ve geç gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

LGBTİ+’ların ve HIV ile yaşayanların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.