48 Hak Örgütü Perspektifinden Türkiye’de Daralan Demokratik Alan ve Covid-19 Salgını 2020-2021

Hafıza Merkezi'nin 48 hak temelli örgütün desteklendiği Haklara Destek Programı* kapsamında Eylem Ertürk tarafından hazırlanan 48 Hak Örgütü Perspektifinden Türkiye’de Daralan Demokratik Alan ve Covid-19 Salgını 2020-2021 başlıklı rapor yayımlandı. Rapor lansmanı 10 Haziran Cuma günü saat 14.00’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Bu rapor, Haklara Destek dahilinde örgütlerin kapasite gelişim sürecini takip eden proje ekibinin ve rehberlerin gözlem raporlarını ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin daralan demokratik sivil alan ile Covid-19 dönemine dair ürettikleri çözüm önerilerini bir araya getirdi. Raporda; özellikle son iki yılda salgınla beraber sivil toplum örgütlerini daha da fazla etkileyen kısıtlamalar, bunların çalışma alanına ve hedef kitlelere etkisi, katılımcı örgütlerin deneyimleri ve yereldeki perspektiflere dayanarak ele alındı.

Raporu okumak için tıklayınız.

Kayıt olmak için tıklayınız.

*Haklara Destek Programı, “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Artırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe programı kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanıyla Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği ortaklığında 2020-2021’de yürütüldü.