STGM’den Dernekler için Mali Mevzuat Webinarı

18 Nisan 2022
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Merkezi Projesi kapsamında 26 Nisan 2022 günü 14:00-16:00 saatleri arasında 'Dernekler için Mali Mevzuat' başlığıyla düzenleyeceği webinara davetlisiniz.

Derneklerle ilgili olan mali mevzuat farklı kanun ve yönetmelik maddeleriyle düzenlenmesinden dolayı uygulamada kafa karıştırıcı olabiliyor. Türkiye’deki mali mevzuat ve uygulamalar finans uzmanı, muhasebeci veya mali müşavir gibi meslek uzmanlarının dışında dernek çalışanları, yöneticileri, dernek yönetim kurulu üyeleri (örneğin sayman gibi) ve dernek başkanı gibi sivil toplum aktörlerinin de yükümlülükler ve uygulamalarla ilgili bilgi ve farkındalığa sahip olmalarını gerektiriyor.

STGM bu ihtiyaca yönelik olarak uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyimleri ışığında, farklı kanun ve yönetmelik maddeleri ile düzenlenmiş olan bu konular ve uygulamalar üzerine farkındalık yaratmayı,  genel bir çerçeve içinde dernek temsilcilerini ve sivil toplum aktörlerini bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Webinarda ele alınacak başlıklar şöyle;

  • Dernekler mevzuatı ve finansal yönetmelikler,
  • Üye kayıt işlemleri, mali defterler, defter tutma esasları, vergi yükümlülükleri,
  • Genel kurul süreci ve prosedürleri
  • Bağış ve yardım arasındaki farklar, yurtdışından yardım alma ve yurtdışına yardım

26 Nisan 2022 günü 14:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek webinara katılmak isteyenler katılımcı bilgi formunu en geç 22 Nisan 2022 saat 16:00’ya kadar doldurabilirler

*Webinar dili Türkçe’dir.

Webinar ile ilgili sorularınız için desteknoktasi@stgm.org.tr e-posta adresi üzerinden temasa geçebilirsiniz.