Kreatif Aktivizm Destek Programı Başvuruları Açıldı

04 Nisan 2022
Impact Hub İstanbul, Friedrich Naumann Vakfı’nın sponsorluğunda yürütücülüğünü üstlendiği KRE-AKT (Kreatif Aktivizm) adlı yeni bir program açtı. Hak temelli savunuculuk faaliyetlerinin destekleneceği programa başvurular 15 Nisan'a dek devam edecek.

KRE-AKT, hak temelli savunuculuk faaliyetlerinin, dijital yöntemler ve yaratıcı çalışmalar aracılığıyla ortaya  çıkması ve geliştirilmesi için tasarlanmış bir destek programıdır. Program aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği, göç, iklim krizi, demokrasi, insan hakları ve çevresel problemlere yönelik çözümler üretmek, daha geniş kitlelere etki etmeyi hedefleyen bağımsız gazetecilere, medya ve iletişim sektöründe çalışanlara, girişimlere, sivil aktörlere ve tüm birey veya ekiplere ulaşmak hedefleniyor.

Bu program ile katılımcılara sürdürülebilir bir model geliştirmeleri için görünürlük/ağ desteği, mentorluk ve finansal destek sağlanacak.

Hangi Projeler, Hangi Alanlarda Desteklenecek?

Yürütülen mevcut dayanışma/hak savunuculuğu faaliyetlerinin etkisini artırmaya yönelik projeler:

  • Dijitalleşme: Mevcut savunuculuk platformlarının/kuruluşlarının faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak ölçeğini büyütmek
  • İletişim: Mevcut savunuculuk platformlarının/kuruluşlarının daha fazla insana ulaşması için iletişim stratejileri geliştirmek
  • Yönetişim: Mevcut savunuculuk platformlarının/kuruluşlarının gönüllü yönetimini daha etkin hale getirmelerini sağlamak

Toplumda farkındalık yaratmaya yönelik projeler:

  • Hak savunuculuğuna temel oluşturacak veri üretme amacı güden faaliyetler (araştırma, veri edinme odaklı dijital uygulamalar vb.)
  • İnsan hakları konusunda farkındalık yaratma amaçlı tasarım projeleri (sergi, oyun, atölye vb.)
  • Medyada hak temelli okuryazarlığı artırmaya yönelik projeler (farkındalık çalışmaları, medyada ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle ilgili projeler)

Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru için son tarih 15 Nisan.