‘Isınma Bu Hızla Artarsa, Yaşanabilir Bir Dünya Fırsatı Kaçırılacak!’

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Çalışma Grubu II'nin ‘İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık’ raporu yayınladı. 270 yazar ve 195 hükümetin onayladığı rapor, iklim değişikliğinin küresel düzeyde insan sağlığı, gıda üretim, doğa ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini bilimsel olarak ortaya koyuyor. Rapora göre, uyum ve azaltım politikalarındaki her gecikme, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek olasılığının kaçırılmasına neden olacak.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Çalışma Grubu II’nin Altıncı Değerlendirme Dönemi (AR6), “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık” raporuna göre,  iklim değişikliğinin küresel düzeyde insanlara zarar veriyor ve onları öldürüyor, gıda üretimine zarar veriyor, doğayı yok ediyor ve ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor.

270 yazar ve 195 hükümet tarafından nihai hale getirilen ve onaylanan II. Çalışma Grubu raporu, IPCC’nin AR5’i 2014’te yayınlamasından bu yana iklim değişikliğinin etkilerine ve buna uyum sağlama stratejilerine ilişkin en kapsamlı analizleri içeriyor. Rapor, yazarları ve hükümet temsilcileri tarafından satır satır incelenerek onaylandı ve 14 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen genel kurul oturumunun tamamlanmasıyla yayınlandı.

Rapor, emisyonların insanlar ve çevre için oluşturduğu riskleri vurguluyor ve farklı bölgelerin ve doğal sistemlerin güvenlik açıklarını analiz ediyor.

İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık” raporu, iklim değişikliğinin ekosistemler ve toplumlar üzerindeki etkilerini, bunların kırılganlıklarını ve mevcut ve gelecekteki değişikliklere uyum sağlama kapasitelerini göz önünde bulundurarak inceliyor. Artan emisyonların insanlar ve çevre için oluşturduğu riskleri vurguluyor ve farklı bölgelerin ve doğal sistemlerin güvenlik açıklarını analiz ediyor.

Raporun ilk taslağına 16.348 yorum, ikinci taslağına 40.293 yorum ve Politika Yapıcılar için Özet’in nihai hükümet dağıtımına 5.777 yorum yapıldı. Ayrıca raporda 34.000’den fazla bilimsel makaleye atıfta bulunuluyor.

‘Kayıp ve Zararlar, Daha Fazla Isınma ile Hızla Artacak ve İnsanların ve Doğanın Uyum Sağlayamayacağı Riskler Yaratacak!’

Raporda yer alan ana bulgular şunlar: 

  • İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği, katlanılmaz ve geri döndürülemez riskler oluşturuyor ;  doğaya ve insanlara yönelik yaygın kayıplara ve zararlara neden oluyor.
  • Rapor, “iklim değişikliğinin insan refahı ve gezegenin sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu” ve “uyum ve azaltım konularında müşterek küresel eylemlerdeki her gecikmenin, herkes için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için dar ve hızla kapanan bir fırsat penceresini kaçırılmasıyla sonuçlanacağının” artık kesin olduğunu söylüyor.
  • Küresel ısınma artışını 1,5°C’ye yaklaştıran kısa vadeli eylemlerin, insan yaşamında ve ekosistemlerde iklim değişikliğinin yaratacağı kayıp ve zararları, daha yüksek ısınma seviyelerine kıyasla önemli ölçüde azaltacak  ancak hepsini ortadan kaldıramayacak. Mevcut emisyon politikaları ve taahhütleri, dünyayı yaklaşık 2,3-2,7°C ısınma rotasına sokuyor.
  • İklim değişikliğinin yaratacağı kayıp ve zararlar, daha fazla ısınma ile hızla artacak ve çoğu durumda insanların ve doğanın uyum sağlayamayacağı riskler yaratacak.
  • Emisyonlar şu anda planlanan oranda azaltılırsa, sıcaklık artışı gıda üretimini, su kaynaklarını, insan sağlığını, kıyı yerleşimlerini, ulusal ekonomileri ve doğal dünyanın çoğunun hayatta kalmasını tehdit edecek.  Bu nedenle, daha hızlı emisyon kesintileri bunu önlemenin tek yolu olacak.
  • İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri azaltmanın yanı sıra insanların refahını da iyileştirebilir, ancak buna yeterince kaynak sağlanmıyor.
  • Uyum faaliyetleri emisyon kesintilerine bir alternatif değildir: ısınma devam ederse, dünya giderek uyum sağlanmayacak değişikliklerle karşı karşıya kalacak.

Basın açıklamasının İngilizce metnine buradan; raporun tümüne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Politika Yapıcılar için Özet bölümü ile raporunla ilgili tüm detaylara ve basın materyallerine ise  IPCC web sitesinden ulaşabilirsiniz.