İklim Öncüleri Türkiye’deki Gençlerin Sesini COP28’e Taşıyor

İklim Öncüleri, iklim değişikliğine duyarsız kalmayan gençleri BM İklim Konferansı'nda sunulacak raporun oluşturulması için bir anket ve atölye çalışmasına katılmaya davet ediyor.

Program

1. Oturum/Genel Kurum (18.00-18.45):COP’la ve Türkiye’yle İlgili Genel Fikirler
-15 dakika ara-
2. Oturum (19.00-19.45): Bu oturumda katılımcılar daha önce seçtikleri veya seçildikleri konu başlıklarına göre ayrılan komitelere dağılacak.
  1. COP28 Gündem Maddeleri: Bu komitede COP28’in gündem maddeleri olan: (1) Adil ve hızlı karbon-nötr enerji değişimi, (2) iklim finansının düzeltilmesi, (3) gelir, hayat ve insan, (4) tam kapsayıcılık konularına değinilecek.
  2. COP Üzerine Eleştiriler: Bu komitede Küresel Kuzey-Güney Eşitsizliği, Karbonda Tarihsel Sorumluluk, COP finansmanında Büyük Petrol ve COP28 Başkanlık skandalı gibi eleştiriler alınacak.
  3. COP, İklim Adaleti, Nesiller Arası Adalet ve Ortak Geleceğimiz: Bu komitede İklim Adaleti ve Nesiller Arası Adalet konularının COP ve katılan ülkeler ve kendi ülkemiz için neden önemli olabileceğini konuşulacak.
  4. Türkiye’nin Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Bu komitede Türkiye’nin 2021’de Paris İklim Antlaşması’nı onaylamasıyla belirlediği kalkınma hedefleri, 2023’de güncellenen Ulusal Katkı Beyanı, ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki paralellik üzerine tartışılacak.
-15 dakika ara-
3. Oturum/Genel Kurul (20.00-20.45): Farklı Komitelerden Görüşlerin Paylaşılması & COY Türkiye Raporu İçin Hazırlanan Anketin Sonuçları Hakkında Görüş Bildirme
COY Türkiye Raporu Anketine katılmak için tıklayınız.
Türkiye ve COP28 Online Atölyesi Başvuru Formu için tıklayınız.
Bu atölyede alınan notlar COY Türkiye Raporu için kullanılacaktır, fakat toplanan bilgi kişisel verilerinin korunması adına anonimleştirilecek ve geneleştirilecektir.