‘Uluslararası Çocuk Hakları İzleme’ Online Eğitimi

Etkiniz AB Programı, Uluslararası Çocuk Hakları İzleme Eğitimi düzenliyor. 17-18-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak olan eğitime son başvuru tarihi 13 Kasım 2021.

Eğitim uluslararası uzman Véronique Lerch tarafından verilecek.

 • Eğitim Tarihleri: 17-18-19 Kasım 2021 (Her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, günde 3 saat)
 • Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden
 • Eğitim Dili: İngilizce (Türkçe simültane tercüme yapılacak)
Eğitim Konuları

Uluslararası Çocuk Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı. Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Çocuk hakları ve uluslararası insan hakları standartları
 • Uluslararası insan hakları mekanizmalarına yönelik çalışmalar
 • Çocuk hakları izlemede kilit unsurlar
Katılım Koşulları
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcıların Belirlenmesi

Eğitime katılım 25 kişi ile sınırlıdır. Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru
 • Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri  bu bağlantıdan başvuru formunu adresindeki başvuru formunu en geç 13 Kasım 2021 saat 23:59’a kadar doldurmaları gerekiyor.
 • Başvuru sonuçları en geç 15 Kasım 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.