Mecliste.org ‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ Düzenliyor

Mecliste.org, yasama süreçlerine katılım ve süreçleri izleme faaliyetleri kapsamında 25-26-27 Ekim ve 22-23-24 Kasım 2021 tarihlerinde Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi düzenliyor. Üç günlük online eğitim için son başvuru tarihi ilk eğitim için 19 Ekim, ikinci eğitim için ise 16 Kasım 2021.
‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ Neleri Amaçlıyor?
 • Siyasette söz sahibi olan ve demokratikleşme ilkesi gereğince vatandaşların yönetime aktif katılımını sağlayan araç ve yöntemlerin tanıtımını yapmayı,
 • Bu araç ve yöntemlerin kullanımına ilişkin teorik ve pratik bilgiler sunarak, vatandaşların ve sivil toplumun yasa yapım süreçlerine aktif katılımlarını, yasaların etkilerinin izlemelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştırmayı
‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ Katılımcıların Temelde Şu Becerilerini Geliştirmeyi Hedeflemektedir:
 • Hükümet sistemleri ve parlamento bilinci;
 • Yasama ve denetim süreçlerini izleyebilme;
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlev, faaliyet ve görevlerini izleyebilme;
 • Yasamada aktif vatandaşlık ve katılımcılık;
 • Veri doğrulama (fact-checking);
 • Savunuculuk döngüsü
Başvuru Kriterleri 
 • Sivil toplum aktörü olmak
 • İzlemeyle ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak ya da izleme çalışmalarına ilgi duymak.
 • Program sonrası, olası izleme çalışmalarının mecliste.org platformu ile paylaşmak konusunda gönüllülük göstermek.
 • Bilgisayar okur yazarı olmak
 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak
Başvuru 

Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.