STGM’den, STÖ’ler için Araştırma: Savunuculuk için Niteliksel Veri Webinarı

08 Mayıs 2023
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi Projesi kapsamında 11 Mayıs 2023 Perşembe günü 14.00 - 16.00 saatleri arasında düzenleyeceği “STÖ'ler için Araştırma: Savunuculuk için Niteliksel Veri’’ webinarına davet ediyor.

Webinar, örgütlerin araştırma konusundaki mevcut güçlü ve zayıf yönleri ile geliştirmeye ve iyileştirmeye ihtiyaç duydukları alanlara dair farkındalık yaratmayı hedefliyor. Webinarda veriyle savunuculuk arasındaki ilişki ile örgütlerin misyon ve vizyonlarını gerçekleştirme yönünde bir araştırmayı nasıl kullanabilecekleri örneklerle ele alınacak.

Yrd. Doç. Dr. Derya Göçer ile birlikte iyi örnekler üzerinden STÖ’lerin, raporlarını ve savunuculuk faaliyetlerini veriye dayanarak nasıl hazırlayacaklarını ve daha gür bir sesle nasıl savunuculuk yapabilecekleri konuşulacak. Webinarın sonunda ise katılımcılar araştırma temel adımlar listesi ve etik ilkeler listesine sahip olacaklar.

Webinarda ele alınacak başlıklar şöyle;

  • Savunuculuk-Veri İlişkisi,
  • Araştırma Tasarımı Adımları,
  • Araştırma Yöntemleri ve Yöntem Seçimi,
  • Araştırma Etiği,
  • Veri Toplama ve Analiz,
  • Raporlama- İyi Örnekler

11 Mayıs 2023 Perşembe günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında düzenlenecek webinara katılmak isteyenler kayıt formunu en geç 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 13:30’a kadar doldurabilirler.

Webinarın daha etkin olabilmesi açısından başvuru yapanların webinar öncesi paylaşılacak olan kısa ankete katılmaları da beklenmektedir. Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Webinar için bağlantı linki kayıt formunda vereceğiniz e-posta adreslerine ayrıca iletilecektir. 

Webinar ile ilgili sorularınız için bilgimerkezi@stgm.org.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.