Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu Başvuruları Açıldı

Hrant Dink Vakfı'nın Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu için başvurular açıldı. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2021.

Teşvik Fonu’nun amacı, planlanmış bir bilimsel çalışma için araştırmacılara burs vermek suretiyle, Türkiye tarihinin zor dönemlerinde, gizli kalmış vicdani ve insani davranışların araştırılmasını ve gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak; 1915’te yaşananların nesiller-arası aktarılan izlerinin, özellikle sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları etrafında araştırılmasının önünü açmak; her yıl bu alanda bilimsel çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmek ve bu çalışmaların kamuoyuna ulaşmasına katkı sağlamak.

Kapsam

Aşağıdaki sorularla sınırlı olmamakla birlikte tarihin zor zamanlarında yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları çerçevesinde verilen tepkileri ele alan tarih ve hafıza çalışmaları Teşvik Fonu’nun kapsamında.

 • 1915’te yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramlarından yola çıkarak verilen tepkiler neler olmuştur?
 • Ermenilere ve Ermeni varlıklarına yönelik şiddet, yok etme, gasp gibi eylemlere ve emirlere kimler, ne tür gerekçelerle direnmiş, karşı çıkmışlardır? Bu karşı çıkışların ne tür sonuçları olmuştur?
 • 1915’te yaşananların insani, toplumsal, ekonomik ve siyasi boyutları sonraki nesillerde ne tür izler bırakmıştır? Bu izlerin günümüze yansımaları nasıldır?
 • 1915’in failleri, tanıkları ve muhalifleriyle günümüz nesilleri nasıl ilişkilenmektedir?
 • Sınıf, coğrafi konum, etnik/dinsel/mezhepsel aidiyet ve toplumsal cinsiyet gibi eksenlerin 1915’e dair hafızanın şekillenmesine etkileri neler olmuştur/olmaktadır?
 • 1915’te yaşananların edebiyat, görsel sanatlar, sinema ve tiyatroya yansımaları nasıl olmuştur? Tarihsel olarak ve günümüzde, edebiyat, görsel sanat, sinema ve tiyatro eserlerine yansıyan 1915 temsilleri egemen tarih yazımı ve hafızayla nasıl ilişkilenmiş veya onlardan nasıl ayrışmıştır/ayrışmaktadır?
 • Tarihte yaşananlarla günümüz dünyası arasındaki ilişki farklı yerelliklerde nasıl ifade bulmaktadır?
 • 1915’te yaşananlara ve Ermenilerin Anadolu’dan silinen varlığına dair sorumluluk, vicdan ve adalet odaklı ne tür çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır? Bunların mikro ve makro ölçekte etkileri neler olmaktadır?
Katılım Koşulları
 1. Başvuru, tüm araştırmacılara ve üniversite çevrelerine açıktır.
 2. Adaylar, fona yalnızca bir çalışma sunabilirler.
 3. Birden fazla kişi ortak bir çalışmayla katılabilir.
 4. Başvurular İngilizce veya Türkçe dillerinden birinde sunulmalıdır.
 5. Henüz başlamamış veya devam eden araştırma projeleri için başvuru yapılabilir.
 6. Tamamlanmış ve yayınlanmış projeler için fon başvurusu yapılamaz.
 7. Başvurular en az yedi sayfa olmalıdır. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2021’dir.
 8. Sonuçlar 10 Aralık 2021’de açıklanacaktır. Daha önceki yıllarda Teşvik Fonu’na başvurmuş ama destek almamış olan araştırmacılar aynı veya farklı bir araştırmayla tekrar başvurabilir.
Başvuru

Fon ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.