STDV Kurumsal Destek Fonu 2022 Dönemi Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimlerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation iş birliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Kurumsal Destek Fonu’nun 2022 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun 2022 döneminde, özellikle dezavantajlı ve kırılgan kesimlerle çalışan STK’ların kurumsal açıdan ortaya çıkan yeni ya da derinleşen ihtiyaçlarını merkezine alacak biçimde STK’ların kapasitelerini geliştirmelerine yönelik desteklere öncelik verilecek. Vakıf tarafından geliştirilen Kurumsal Gelişim Desteği ile Fon kapsamında hibe alan kuruluşlara seçtikleri kurumsal gelişim alanlarında kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak amacıyla 6-9 ay süreyle alanda uzman mentorlarla çalışma fırsatı sunulacaktır.

Kurumsal Destek Fonu kapsamında hibe almaya hak kazanan STK’ların kurumsal gelişim desteği ile destekleneceği alanlar aşağıdaki gibidir:

 • Finansal sürdürülebilirlik
 • Ağ ve ortaklık kurma
 • Gönüllülerle işbirliği
 • Proje yönetimi
 • Savunuculuk ve lobi faaliyetleri
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Organizasyon yönetimi
 • İletişim

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatifler,
 • En az bir yıldır sahada aktif olarak çalışan,
 • 2021 yılı gelirleri 30.000 TL’den fazla ve 3.000.000 TL’den az olan (Senelik geliri 30.000 TL’nin altında olan kuruluşların kurucuları veya yönetim birimlerinde görev alan kişiler başvuruda bir referans olarak kabul edilebilir. Ancak bu durumda bu kişilerin sivil toplum tecrübeleri ile ilgili ayrı bir bilgi istenmektedir. Buna ek olarak, kuruluşun 2021 yılında kullandığı bazı hibelerin kuralı gereği harcamaların hibe veren kurum tarafından doğrudan yapıldığı ve başvurucu kuruluşun kasasına girmediği durumlarda da 30.000 TL’nin altında gelirler kabul edilebilir.),
 • Çalışmalarının odağında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek, haklarını savunmak ve/veya sosyal refahını artırmak olan,
 • Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

Kurumsal Destek Fonu’na başvuru yapan STK’lar en fazla 130.000 TL talep edebilirler. Kurumsal Destek Fonu’na başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 20 Ekim 2022, saat 18:00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Kurumsal Destek Fonu hakkında detaylı bilgiye (hibe süreci, kapasite gelişim bileşeni, başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.